Hľadajú sa najlepšie inovačné riešenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky

06. feb. 2019 • Ekonomické vedy a obchod

Hľadajú sa najlepšie inovačné riešenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky

Cieľom cirkulárnej ekonomiky je efektívne využívanie a recyklácia surovín. Cirkulárna ekonomika nezahŕňa iba oblasti recyklácie a zneškodňovania odpadu a škodlivín, primárne kladie dôraz na udržateľné využitie zdrojov v uzavretom cykle. Snahou cirkulárnej ekonomiky je predĺženie životného cyklu výrobkov a komponentov tak, aby sa konečný proces recyklácie uskutočnil čo najneskôr a zároveň čo najefektívnejšie.

Inovácie a výskum v tejto oblasti sa zameriavajú na postupnú optimalizáciu procesov s cieľom znížiť spotrebu surovín a odpadu na minimum. V rámci projektu MOVECO (Dunajský nadnárodný program) bude počas jari 2019 udelená inovačná cena Innovation Award produktom a službám z oblasti cirkulárnej ekonomiky. Je otvorená uchádzačom zo všetkých priemyselných odvetví a ekonomických sektorov za účelom zvýšenia povedomia verejnosti o tomto rozvíjajúcom sa ekonomickom modeli. 

„Cieľom konceptu cirkulárnej ekonomiky je dosiahnuť čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike, šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu. Jeho súčasťou sú aj zmeny vo výrobe, spotrebe a nakladaní s odpadmi,“ uvádzajú organizátori súťaže.

Príležitosť prezentovať svoje produkty a služby širokej verejnosti aj vďaka oceneniu MOVECO Innovation Award 2019 dostanú kreatívne a perspektívne spoločnosti a ich biznis modely z partnerských krajín Rakúska, Nemecka, Slovinska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska, Srbska a Rumunska. Na Slovensku je kontaktným bodom pre projekt a ocenenie Slovak Business Agency. Podmienkou zaradenia do súťaže je dostupnosť produktov a služieb na trhu (nemôže ísť o výrobky a služby, ktoré ešte neboli uvedené na trh). Účasť je bezplatná. 

Prihlásiť sa môžete v nasledujúcich kategóriách MOVECO Innovation Award:

Produkt roka 2019 – mikropodniky (< 9 zamestnancov)
Produkt roka 2019 – malé podniky (< 49 zamestnancov)
Produkt roka 2019 – stredné podniky (< 249 zamestnancov)
Cirkulárny dizajn roka 2019
Cirkulárna inovácia roka 2019

Podať prihlášku do súťaže je možné prostredníctvom  webovej stránky www.cleantech-cluster.at/moveco. On-line žiadosť môžete posielať do polovice februára 2019. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční počas záverečnej konferencie projektu MOVECO v máji 2019 v rakúskom Linzi.

Projekt MOVECO, financovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu, zvyšuje povedomie o cirkulárnej ekonomike medzi spoločnosťami, výskumnými inštitúciami, verejnými orgánmi, agentúrami pre hospodársky rozvoj a občanmi. Dvanásť projektových a štyria asociovaní partneri z desiatich krajín Dunajského regiónu od decembra 2016 spolupracujú  na tom, aby podporili poznatky o cirkulárnej ekonomike a zlepšili rámcové podmienky pre cirkulárne produkty a biznis modely v Dunajskom regióne. Projekt koordinuje Slovinská obchodná a priemyselná komora.

Projekt MOVECO nedávno spustil virtuálne trhovisko s názvom „Danube Goes Circular“ na výmenu materiálov a výrobkov. Táto platforma umožňuje spoločnostiam a výskumným inštitúciám z krajín Dunajského regiónu výmenu produktov, materiálov a zdrojov na opätovné použitie a budovanie siete pre spoluprácu za účelom podpory cirkulárnej ekonomiky. Okrem platformy vznikol pod hlavičkou projektu MOVECO balíček inovačných nástrojov v cirkulárnej ekonomike. Tento balíček ponúka prehľad princípov cirkulárnej ekonomiky vrátane rôznych vzdelávacích materiálov, informácií o možnostiach spolupráce a finančných nástrojov v cirkulárnej ekonomike, ako aj hodnotenia pre cirkulárne projekty.

Slovak Business Agency v rámci medzinárodného projektu MOVECO organizuje jedinečnú výstavu cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Koná sa do 28. februára. Témou výstavy je predstavenie inovatívnych a inšpiratívnych príkladov dobrej praxe v oblasti cirkulárnej ekonomiky predovšetkým zo Slovenska, ale aj zahraničných krajín (Slovinsko a Nemecko).

Popri výstave sú organizované sprievodné podujatia (prednášky, diskusie alebo workshopy) na tému cirkulárnej ekonomiky zamerané aj na potreby podnikateľov alebo univerzít.

 

Informácie poskytla: Jana Bieliková, Head of International Projects Dept., Slovak Business Agency

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /annca/

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pri tlakoch miliónkrát vyšších ako atmosférický tlak sa štruktúra kryštálov zásadne mení.
Zistite viac