História oceánov / Od kvapky dažďa naprieč oceánmi


História oceánov / Od kvapky dažďa naprieč oceánmi

Tak ako majú svoju históriu národy a štáty, obyvatelia všetkých kontinentov Zeme, planéty, na ktorej žijeme, tak majú svoju históriu aj modré oceány. Celková rozloha oceánov je väčšia ako plocha všetkých súší. O Zemi sa preto neraz hovorí ako o modrej planéte.

VEDA, vydavateľstvo SAVO širokej škále prírodných procesov prebiehajúcich v dnešných oceánoch a ich súvislostiach s osudmi ľudskej spoločnosti, informuje kniha pod názvom „História oceánov / Od kvapky dažďa naprieč oceánmi“. Autorom je geológ a geograf Juraj Činčura. Kniha vyšla vo Vydavateľstve Slovenskej akadémie vied VEDA v roku 2019, ako moderné dielo literatúry faktu.

Z obsahu knihy

Prostredníctvom tejto knihy spoznáme nielen prvú dažďovú kvapku, ktorá dopadla do takmer 3 miliardy starého sopečného popola, čo stuhol na pevnú horninu, ale aj názory ľudí na vodu od praveku až dodnes. Ich úctu k vode a vieru v jej zázračné vlastnosti. Dozvieme sa, že súčasné oceány nie sú stále, ale že sa ustavične vyvíjajú. Pohybujú sa na jednotlivých litosférických platniach, z ktorých pozostáva naša Zem. Dôsledkom pohybu platní a s nimi oceánskeho dna sú aj katastrofické procesy – zemetrasenia, cunami a sopečná činnosť, ktoré si takmer každoročne vyžiadajú v rôznych častiach sveta nejeden ľudský život a spôsobia obrovské materiálne škody. Takisto sa dozvieme o tropických búrkach, o zničujúcej sile hurikánov a tajfúnov, čo sa rodia nad tropickými vodami a neľútostne udierajú na priľahlé kontinenty.

Spoznáme aj odvážnych mužov – prvých moreplavcov a objaviteľov. Ich predchodcami boli často iba legendárni hrdinovia alebo starovekí bohovia Mezopotámie a Egypta. Dozvieme sa, ako Indický oceán vytlačil z mapy sveta prehistorický oceán Tethys, ako Atlantický oceán oddelil Severnú a Južnú Ameriku od Európy a Afriky a Tichý oceán a deje prebiehajúce na jeho dne vytvorili pri jeho okrajoch Ohňový prstenec plný prírodných katastrof.

Atlantický oceán - ilustračné foto

Atlantický oceán

Na dnách morí a oceánov sa ukladali sypké sedimenty, ktoré časom stuhli na tvrdý kameň. Ten sa neraz stal dôležitým stavebným materiálom a dodnes tvorí fasády budov, ktoré skrášľujú ulice a námestia na celom svete.

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Vydavateľstvo SAV VEDA každoročne prispieva do fondu slovenskej knižnej kultúry 60 až 70 novými publikáciami. Za vyše 70-ročnej činnosti obohatilo tento fond už vyše 4 150 knižnými titulmi z oblasti vied o neživej a živej prírode, ako aj spoločensko-vednej sféry, ktoré tvoria fundamenty slovenskej vedeckého poznania a vzdelanosti.

Publikácie majú aj spoločenský i čitateľský ohlas. Mnohé z nich zožali úspechy v podobe či už Ceny Slovenskej akadémie vied, Ceny či Prémie Literárneho fondu alebo iných súťaží. Mnohé z ich sa rýchlo vypredali a vydavateľstvo musí uvažovať o dotlačí alebo ďalších vydaniach, aby vyšlo v ústrety čitateľskému záujmu, ktorý je pre vydavateľstvo prioritný. VEDA v posledných rokoch rozvinula tiež intenzívnu spoluprácu s významným svetovým nakladateľským domom Peter Lang GmbH, s ktorým vydáva spoločné edičné rady Spectrum Slovakia (ako spoluvydavateľ) a UNI Slovakia (ako editor).

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: https://veda.sav.sk/

https://veda.sav.sk/kniha/cincura-juraj-historia-oceanov-od-kvapky-dazda-napriec-oceanmi

Fotozdroj: pixabay.com (EliasSch)

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V roku 2020 si pripomíname 100 rokov od založenia prvého profesionálneho divadla na Slovensku (SND).
Zistite viac