Je more meter nad morom?

23. máj. 2016 • Technické vedy

Človek si takmer od svojich počiatkov mapoval životné teritórium, veď mapový obraz Zeme sa niekde objavuje skôr než poznanie písma. Čítať ďalej