Geograf SAV skúmal fenomény troch európskych metropol. Štúdiu uverejnil časopis Nature Communications

Konštantín Rosina z Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v spolupráci s kolektívom zo Spoločného výskumného centra Európskej únie (z angl. Joint Research Centre) publikovali štúdiu v odbornom časopise Nature Communications, v ktorej opisujú priestorové rozloženie populácie v mestách. Čítať ďalej