Tokajské vína a ich prchavé organické zlúčeniny v centre záujmu výskumníkov

08. júl. 2018 • Chemické vedy

Tokajské vína a ich prchavé organické zlúčeniny v centre záujmu výskumníkov

Identifikovať a charakterizovať prchavé organické zlúčeniny v procese výroby tokajských vín je cieľom projektu Mgr. Liudmyly Khvalboty z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pozornosť je pritom zameraná na enantioméry opticky aktívnych zlúčenín a ich vzájomný pomer.

Projekt nesie názov Sledovanie tvorby a transferu enantiomérov prchavých organických zlúčenín v procese výroby tokajských vín. „Aby bolo možné získať informácie o transfere a tvorbe zlúčenín, okrem samotných vín sa budú analyzovať rôzne odrody hrozna z oblasti Tokaj (Furmint, Lipovina a Muškát žltý), cibéby a mušt. Enantiomérny pomer opticky aktívnych zlúčenín je závislý od použitých vstupných surovín, technologického postupu použitého pri výrobe alebo doby starnutia vína. Preto akékoľvek zmeny v ich pomere môžu napovedať o nepovolenej manipulácii s produktom, nesprávnom spracovaní či uskladnení, resp. o prídavku syntetických chemikálií,“ vysvetľuje autorka projektu.

Jej cieľom je zistiť, či na základe enantiomérneho pomeru opticky aktívnych látok je možné rozlíšiť jednotlivé vína v závislosti od odrody hrozna použitej pri ich výrobe.

Problematika sa bude riešiť v šiestich etapách:

  1. Extrakcia prchavých organických zlúčenín zo vzoriek hrozna, cibéb, muštu a tokajských vín odobratých z tanku, zo suda a fľaškových vín (LLE alebo SPME metódy).
  2. GC-MS analýza získaných extraktov.
  3. Identifikácia organických prchavých zlúčenín vo vzorkách tokajských vín s následným výberom cieľových chirálnych zlúčenín.
  4. Výber vhodných separačných podmienok (chirálna stacionárna fáza a teplota separácie).
  5. Chirálna separácia vybraných opticky aktívnych zlúčenín v jednotlivých vzorkách.
  6. Porovnanie enantiomérneho zloženia v analyzovaných vzorkách.

Ako ďalej približuje Mgr. Liudmyla Khvalbota, prínos navrhovaného postupu spočíva najmä vo využití chirality ako sľubného nástroja na určovanie typu použitého technologického procesu, pôvodu potravinárskych produktov či údaje o použitých vstupných surovinách. „Dôležitým výsledkom projektu budú údaje o chemickom zložení a chirálnych zastúpeniach opticky aktívnych zlúčenín v slovenských potravinových špecialitách, ktoré doteraz ešte neboli popísané. Predpokladá sa, že získané výsledky budú prezentované na zahraničnej konferencii formou posterových príspevkov a taktiež budú súčasťou príspevkov v karentovaných časopisoch.“

Projekt Sledovanie tvorby a transferu enantiomérov prchavých organických zlúčenín v procese výroby tokajských vín patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu: Mgr. Liudmyla Khvalbota z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Biodiverzita je široký a komplexný pojem, ktorý reprezentuje rozmanitosť života na našej planéte.
Zistite viac