Hry

Kvízy

Prírodné vedy
Technické vedy
Lekárske vedy
Pôdohospodárske vedy
Spoločenské vedy
Humanitné vedy
Náročnosť:
Nenáročné matematické úlohy I.   stredná Náročnosť Nenáročné matematické úlohy II.   ťažká Náročnosť O číslach a čísliciach I.   ťažká Náročnosť O číslach a čísliciach II.   ťažká Náročnosť Základy geometrie   ťažká Náročnosť Maturitná matematika I.   ťažká Náročnosť O vesmíre I.   stredná Náročnosť O astronómii I.   stredná Náročnosť O vesmíre II.   stredná Náročnosť O akustike   ťažká Náročnosť Vesmírne objekty I.   ťažká Náročnosť Chemické prvky – kovy   ľahká Náročnosť Chemické prvky – polokovy, nekovy, halogény a vzácne plyny   ľahká Náročnosť Chemické zlúčeniny I.   ľahká Náročnosť O sopečnej činnosti I.   stredná Náročnosť O sopečnej činnosti II.   stredná Náročnosť Jaskyne I.   stredná Náročnosť Jaskyne II.   stredná Náročnosť Vodopády vo svete   stredná Náročnosť Vlajky Európy   ľahká Náročnosť O biodiverzite I.   ľahká Náročnosť O biodiverzite II.   stredná Náročnosť O biologickej terminológii I.   ľahká Náročnosť O biologickej terminológii II.   stredná Náročnosť O ľudskom tele I.   stredná Náročnosť O ľudskom tele II.   stredná Náročnosť Život v moriach a oceánoch I.   stredná Náročnosť Život v moriach a oceánoch II.   stredná Náročnosť Vzťahy a dorozumievanie sa zvierat I.   stredná Náročnosť Vzťahy a dorozumievanie sa zvierat II.   stredná Náročnosť
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Extrapolácie 2017
TVT 2017
QUARK
téma mesiaca
TVT 2017/Utorok s geológiou
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Myšlienka zostrojiť zdroj koncentrovanej energie je stará už niekoľko tisíc rokov.
Zistite viac