Festival vedy a techniky AMAVET

21. sep. 2015 • Iný

Festival vedy a techniky AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET je celoštátna súťažná prehliadka, do ktorej sa môžu zapojiť nadaní žiaci prostredníctvom svojich projektov, v ktorých prezentujú svoju vedecko-výskumnú činnosť za pomoci panelovej prezentácie. Zúčastniť sa môžu žiaci základných a stredných škôl.

Žiaci v tímových alebo individuálnych prácach prezentujú svoje vedecko-výskumné projekty vedeckým pracovníkom a pedagógom v jedenástich súťažných kategóriách. Celoštátne finále súťaže sa uskutoční v dňoch 8. – 10. novembra v priestoroch nového Centra vedy CVTI SR na Bojnickej 3 v Bratislavepribližuje doc. Ing. Jozef Ristvej PhD., predseda o. z. AMAVET.

Avšak pred celoštátnym finále sa uskutoční 6 krajských kôl, a to v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra (Nitriansky kraj), Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica (Banskobystrický kraj), Žilina (Žilinský kraj) a Prešov (Košický a Prešovský kraj). Samozrejme tí najlepší žiaci postupujú do finále. Čo získajú víťazi? Mladí vedátori, ktorí zvíťazia vo finále získajú nominácie na významnú súťaž mladých vedcov INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair) v Spojených štátoch amerických.

Termíny prihlasovania projektov do krajských kôl sú zverejnené na oficiálnej stránke súťaže www.festivalvedy.sk Projekty do celoštátneho kola môžete registrovať do 20. októbra 2015 do 12.00 hod. taktiež na oficiálnej stránke festivalu, kde nájdete aj viac informácii.

Festival patrí k jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Organizátorom súťaže je Asociácia pre mládež, vedu a techniku o. z. v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, ktorá je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SRNárodným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Festival vedy a techniky AMAVET 2014

Zdroj: AMAVETsk, 08. 12. 2014

Zdroj: TS Festival vedy a techniky AMAVET

Foto: Festival vedy a techniky AMAVET

Spracovala: Bibiana Kubašková

Súvisiace:

Podujatia
Festival vedy a techniky AMAVET
08. nov. 2015 00.00 hod.
Tlačové správy
Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
TVT 2017 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najsviatočnejším obdobím roka na Slovensku sú Vianoce a prelom kalendárnych rokov
Zistite viac