Zahraničné študentky prázdninujú „pracovne“

22. aug. 2017 • Chemické vedy

Zahraničné študentky prázdninujú „pracovne“

Ústav polymérov SAV, ktorý obstál v medzinárodnom hodnotení ústavov akadémie ako špičkový, láka prázdninujúcich školákov na letnú stáž. Rozhodnutie nerelaxovať len pri vode či v prírode urobili aj dve zahraničné študentky, ktoré si prišli cez prázdniny domov na Slovensko oddýchnuť. Informovali sa, aké sú u nás možnosti tráviť leto vzdelávaním, a najmä praxou. Vybrali si možnosti špičkového výskumného ústavu, ktorý mladým každoročne otvára svoje laboratóriá a dáva im tak jedinečnú príležitosť získať cennú prax.

Zahraničnú študentku Réku Penzinger zaujal konkrétny projekt, na ktorom momentálne pracuje pod vedením doktorky Anity Eckstein. Medzinárodné a multi-kultúrne prostredie bolo pre Réku vždy veľkým lákadlom, preto sa Réka Penzinger rozhodla získať už stredoškolské vzdelanie na Sussex Coast College Hastings v Hastingse. Po úspešnom ukončení začala študovať na University College London. Aby nadobudla skúsenosti aj zo slovenskej vedy, prihlásila sa na stáž na Ústav polymérov SAV. O špičkovom pracovisku sa dozvedela aj vďaka výsledkom medzinárodného auditu, ktorý si dala Slovenská akadémia vied urobiť, aby získala obraz o kvalite jednotlivých ústavov.

Na Ústave polymérov zaujal Réku Penzinger projekt „Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme“, ktorý rieši Ústav polymérov SAV v spolupráci s Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV. „Pred praxou som vôbec neuvažovala o možnosti návratu na Slovensko, ale nakoľko sa mi zapáčil prístup vedcov a aj pracovné prostredie, začala som veľmi intenzívne uvažovať nad možnosťou ďalšieho štúdia na doktorandskom stupni na Slovensku,“ povedala Réka Penzinger.

University College London patrí medzi najväčšie výskumné centrá v Európe a svojim študentom poskytuje výborne základy pre uplatnenie na domácej či zahraničnej pôde. Réka si pre štúdium vybrala odbor farmakológia.

Študentka Dorota Gašparíková prišla na Ústav polymérovDorota Gašparíková z University of Warwick, kde úspešne ukončila prvý ročník v odbore chémia. Študovala v Bratislave na Cambridge International School už od roku 2004. Veľký vplyv na ňu mali učitelia zo Spojeného kráľovstva a aj vďaka tomu sa rozhodla pre vysokoškolské štúdium v zahraničí. Leto však chcela tráviť s rodinou na Slovensku, a preto sa informovala aj o možnosti stáže na výskumnom pracovisku.

„Naučila som sa spracovať polymérne roztoky do formy nanovlákien pomocou elektrostatického zvlákňovania a pri tom som pochopila závislosti vlastností ultra jemných vlákien na jednotlivých parametroch zvlákňovania. Verím, že svojou prácou som prispela aj k riešeniu niektorých čiastkových problémov v prebiehajúcich projektoch. Som veľmi vďačná za túto možnosť,“ povedala Dorota Gašparíková.

Ústav polymérov organizuje letné stáže pre študentov každoročne, pričom do tejto iniciatívy sa zapojili už desiatky študentov. Každým rokom sa záujem mladých zvyšuje, čo svedčí nielen o otvorenosti a pedagogickom prístupe výskumníkov, ale aj o významnej popularizačnej aktivite ústavu smerom k verejnosti. Polymérni vedci organizujú počas roka Deň otvorených dverí pre stredné školy, projekt Nájdi v sebe vedca a aktívne sa zapájajú aj do Noci výskumníkov či Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

Súvisiace:

Hore
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
PF 2018
brožúra Veda v Centre 2015
Aurelium - centrum vedy
TVT 2017 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hlavnými zložkami krvi sú červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky.
Zistite viac