V Šanghaji otvorili spoločné vedeckovýskumné a plánovacie centrum Čínsko-európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie

29. nov. 2018 • Stavebné inžinierstvo

V Šanghaji otvorili spoločné vedeckovýskumné a plánovacie centrum Čínsko-európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie

Odborníci na urbánnu ekológiu a priestorové plánovanie zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a zo šanghajskej East China Normal University (ECNU) spolupracujú už 12 rokov. Najnovším projektom je model smart udržateľného rozvoja ekomesta na ostrove Chongming, ktorý predstavili zhruba pred mesiacom v rámci osláv 1 400. výročia vytvorenia tohto ostrova.

Chongming Island má viac ako 700- tisíc obyvateľov, na rozlohe takmer 1 300 km2. Je bohatý na prírodné spoločenstvá, najmä veľmi cenné mokradné ekosystémy, médiá v Šanghaji ho označujú za posledné „panenské prírodné územie“ v regióne. Má veľké zásoby podzemnej vody, z oboch strán ho obteká najväčšia čínska rieka Jang-c’-ťiang, predtým než sa vleje do Tichého oceánu. V minulosti ho s pevninským Šanghajom spájal len lodný prievoz, dnes už je to diaľničný most a veľkokapacitný tunel. Predstavenia projektu a spoločného vedeckovýskumného a plánovacieho centra Čínsko-európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie sa zúčastnil aj prof. Maroš Finka, M.Arch., PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorého sme pri tejto príležitosti požiadali o rozhovor.

ANDREA DEVÁNOVÁ: Ako prebiehalo oficiálne otvorenie spoločného centra ECNU a STU?

MAROŠ FINKA: Centrum pre smart-ekologický rozvoj na ostrove Chongming je spoločným pracoviskom čínsko-európskej aliancie akademických pracovísk pre smart udržateľný rozvoj a inovácie, ktorá je koordinovaná STU a ECNU. Oficiálna prezentácia otvorenia spoločného pracoviska bola súčasťou osláv výročia vzniku ostrova Chongming, v rámci ktorých sa konalo Medzinárodné fórum o ekologickej civilizácii a Druhé medzinárodné fórum o rozvoji Hodvábnej cesty. Tohto podujatia sa zúčastnili delegácie z Ázie, Európy, Austrálie, Severnej i Južnej Ameriky. Prezentácie spoločného pracoviska sa zúčastnila generálna konzulka SR v Shanghai Iveta Vala Magátová a zástupca generálnej konzulky Jaroslav Vala.

A. D.: V akom štádiu je momentálne projekt a vzájomná spolupráca?

MAROŠ FINKA: Vzájomná spolupráca medzi STU a ECNU sa rozvíja už viac ako desaťročie a popri spolupráci v pedagogike, spoločnej organizácii medzinárodných letných škôl za účasti študentov z celého sveta sa podpisom memoranda o Čínsko-európskej Aliancii pre smart udržateľný rozvoj na jeseň 2017 spolupráca zintenzívnila aj v oblasti vedy, výskumu a inovácií. O tom svedčí aj vznik spoločného pracoviska, ktoré má za úlohu využiť medzinárodnú spoluprácu vo vede, transfer poznatkov a skúseností pre naplnenie vízie rozvoja na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou mesta Shanghai, ako modelu smart ekospoločnosti 21. storočia.

na fotografií prof. Maroš Finka, M.Arch. PhD. v Shanghai

A. D.: V čom je podľa vás jej najväčší prínos pre Slovensko?

MAROŠ FINKA: Práca na koncepte integrujúcom smart a eko-prístupy je sama o sebe veľkou výzvou, nehovoriac o možnostiach využitia obrovského potenciálu Číny a osobitne Shanghaia takýto model smart ecokomunity naozaj realizovať, využívajúc najnovšie poznatky, skúsenosti a technológie z celého sveta. Byť pri tom, a možnosť odskúšania inovatívnych prístupov formou tzv. living labs, je obrovskou šancou pre slovenskú priestorovo plánovaciu vedu a prax.

A. D.: Údajne máte pozoruhodné výsledky v oblasti hodnotenia dopadov klimatických zmien a prístupov k ich zmierňovaniu, najmä v kontexte tzv. ostrovov prehrievania miest – môžete nám o nich viac prezradiť?

MAROŠ FINKA: V tejto oblasti už prebieha niekoľko rokov paralelný výskum na našich pracoviskách využívajúc aj vynikajúce technicko-technologické zázemie našich čínskych partnerov. Satelitné snímkovanie v kombinácii s meraniami v teréne nám umožňuje využívanie matematických modelov pre optimalizáciu využívania ekosystémových služieb urbánnej zelenej a modrej infraštruktúry v praxi priestorového plánovania. V krátkom čase budú naše výsledky publikované v spoločných vedeckých článkoch. V súčasnosti sa overujú nové hypotézy dotýkajúce sa reverzného tepelného pôsobenia urbánnych ekosystémov.

 

Odborný garant textu a fotografie poskytol: Prof. Maroš Finka, M.Arch., PhD., Slovenská technická univerzita, Bratislava

Zhovárala sa: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Cviklová šťava má detoxikačné účinky, čistí pečeň a pomáha z tela vyplavovať toxické látky.
Zistite viac