Servisný modul pre stratosférický balón


Servisný modul pre stratosférický balón

Plne funkčný a spoľahlivý servisný modul umožňujúci pravidelné vypúšťanie balónov s experimentmi rôznych projektov. Tento servisný modul je špeciálne zariadenie, ktoré pracuje v špecifických podmienkach, ako je radiačné pozadie a extrémne zmeny teplôt. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je schopnosť zasielať informácie o svojej polohe za účelom úspešného dohľadania balóna po dopade naspäť na zem. Podarilo sa to zrealizovať tímu v zložení Maroš Frkáň, Jakub Findura, Martin Oravský, Ján Pánis, Dominik Pisarovič, Tomáš Urbanm, ich vedúcim bol Michal Valiček.

Ide o študentov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ich projekt StratosFIIT: Servisný modul pre stratosférický balón bol prezentovaný na finále najlepších tohtoročných projektov, ktoré sa uskutočnilo začiatkom júna 2017 na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Išlo o TOP aktuálne aplikácie a IT projekty, z ktorých niektoré sa v minulé roky podarilo premeniť na start-upy. Riešia ich každoročne študenti STU v Bratislave v rámci predmetu Tímové projekty.  

Ako uvádza realizačný tím pod vedením Michala Valičeka, oblasť stratosférických letov je mimoriadne zaujímavá a sama o sebe značne špecifická. „Touto prácou by sme chceli nadviazať na úspešné vypustenie stratosférického balóna v máji 2016. Cieľom nášho projektu je plne funkčný a spoľahlivý servisný modul umožňujúci pravidelné vypúšťanie balónov s experimentmi rôznych projektov našej fakulty.“

Zámerom študentského tímu bolo zrealizovať servisný modul spĺňajúci hlavné ciele ako znovu použiteľnosť, pričom navrhovaný modul má umožňovať pravidelné a opakované vypúšťanie balónov s experimentmi rôznych projektov fakulty. Ďalej je to odolnosť – zariadenie má pracovať v náročných podmienkach ako znížená teplota a jej výkyvy, prípadne vyššia úroveň radiácie, ale aj rýchlosť. Vďaka použitým technológiám má modul umožniť balónu stúpať rýchlejšie ako v prípade iných riešení. V neposlednom rade medzi ciele tímu patrí informovanosť. „Modul neustále komunikuje s pozemskou základňou, a preto je stále zabezpečené aktuálne informovanie o stave a alokácii,“ uvádza realizačný tím.

architektúra projektu StratosFIIT

Prečo je teda ich projekt taký zaujímavý? Podľa jeho tvorcov je to tým, že spomedzi ostatných projektov vyčnieva svojou jedinečnosťou a atraktívnosťou. „Nie je realizovaný v bežných podmienkach, a preto pre nás bolo výzvou dosiahnuť niečo, čo bežne nie je možné, minimálne nie jednoducho. Vesmír bol pre verejnosť vždy zaujímavým prvkom najmä kvôli jeho nekonečnosti a neprebádanosti. Priblížiť sa k vesmíru aspoň na úroveň stratosféry, je zaujímavým prvkom nielen pre nás ako tím, no veríme tomu, že aj pre širokú verejnosť.“

Ako o sebe uvádzajú členovia tímu, tvoria súdržnú agilnú skupinu, ktorej silnou stránkou je široká škála rozmanitých vedomostí, pokrývajúca rozsiahlu oblasť informatiky a informačných technológií. „Svojimi rozsiahlymi vedomosťami a svojím vzájomným sa dopĺňaním vytvárame perfektnú pôdu pre rast tohto projektu a pre vynikajúce výsledky,“ uzatvárajú.

 

 

Viac informácií o projekte

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND
Noc výskumníkov 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2017 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
S laserom sa stretávame aj v supermarketoch pri čítaní čiarových kódov.
Zistite viac