Projekt Otvorené zmluvy rozširujú o novú funkcionalitu


Projekt Otvorené zmluvy rozširujú o novú funkcionalitu

„Práca v tíme je komplexný proces a naučiť sa pracovať v tíme je zložitou úlohou pre všetkých členov tímu.“ To sú slová realizátorov projektu Otvorené zmluvy: Budovanie prepojení vo verejných dátach. Ide o študentov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí svoj projekt riešia v rámci predmetu Tímové projekty.

Tento program „simuluje“ vývojárske IT tímy – študenti musia riešiť konkrétne zadania, z ktorých mnohými sa aktuálne zaoberajú i firmy. Projekt Otvorené zmluvy: Budovanie prepojení vo verejných dátach sa dostal medzi finálové projekty. Jeho úlohou je pomôcť občanom čítať, vyhľadávať a posudzovať výhodnosť zmlúv uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami.

Tím pracuje v zložení: Róbert Móro, vedúci tímu, Martin Pham Van – Scrum Master, Martin Fukas, zodpovedný za údržbu prezentačnej stránky, developer, Marek Števuliak, správca servera, Michal Števuliak – developer, Ľubomír Samotný – správa databázy, Michal Selický – správa databázy, manažment verzií a Michal Polák, developer, správa dokumentácie.

V čom spočíva hlavná myšlienka projektu? Každý deň sa na Slovensku uzavrie veľké množstvo zmlúv. Štát síce tieto zmluvy zverejňuje napríklad pomocou Centrálneho registra zmlúv, avšak možnosti vyhľadávania a vyjadrovania sa k týmto zmluvám sú obmedzené. Práve konštruktívna diskusia o štátnych nákupoch je ale jeden z faktorov, ktoré môžu najviac pomôcť k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti štátu.

Projekt Otvorené zmluvy je investigatívna stránka, ktorá vznikla spoluprácou Aliancie Fair-Play a Transparency International a ponúka platformu na čítanie, vyhľadávanie, posudzovanie a diskusiu o zmluvách uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami spolu s mnohými sprievodnými dátami, ktoré sú získané zo štátnych registrov ako napríklad Register právnických osôb alebo Register partnerov verejného sektora. Integrácia týchto informácií patrí medzi hlavné prínosy portálu. Prostredníctvom automatizovaných analýz a zapojenia verejnosti do hodnotenia zmlúv (crowdsourcingu) sa snaží upozorniť na zmluvy hodné preskúmania – od zmlúv uzavretých na vysoké sumy až po zmluvy obsahujúce nejasnosti alebo formálne chyby.

Hlavnou ideou je vylepšiť existujúci projekt, či už z hľadiska modernizácie nasadených technológií, prehĺbenia prepojení jednotlivých dokumentov, zdokonalenia vyhľadávania alebo rôznorodej inovácie funkcionality.

Od januára 2011 je na Slovensku povinné zverejňovať všetky zmluvy týkajúce sa nakladania s verejnými zdrojmi, majetkom štátu alebo samospráv. Tento krok robiť verejnú kontrolu lepšie, ale nestačí, pretože občania nemajú možnosť vyjadriť sa k týmto zmluvám na verejnej platforme.

Avšak, práve konštruktívna diskusia o štátnych nákupoch je jedným z faktorov, ktoré môžu zvýšeniu otvorenosti a korektnosti pomôcť najviac. Práve tieto možnosti by dokázali podporiť investigatívnu činnosť či už občanov alebo žurnalistov.

Cieľom projektu je rozšírenie existujúceho portálu Otvorené zmluvy o novú funkcionalitu. Rozšírenie možnosti vyhľadávania je jeden z hlavných cieľov. „Pridaním nových filtrov a fazetov na frontende chceme rozšíriť možnosti vyhľadávania zmlúv pre používateľov. Výsledkom by bolo rýchlejšie nájdenie hľadanej zmluvy a taktiež celkové zvýšenie efektivity pri práci s portálom. Taktiež chceme dosiahnuť rozšírenie parsovania zmlúv a pridať nové zdroje, od ktorých by portál mohol čerpať zmluvy,“ hovoria realizátori projektu.

Webová stránka projektu

************************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú u študentov jedným z najobľúbenejších predmetov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Časť informácií poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Foto a info zdroj: http://team09-17.studenti.fiit.stuba.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mliečny proteín Laktoferín je najmä v materskom mlieku, no prítomný je aj v slinách, slzách a moči.
Zistite viac