Poznáme víťazov súťaže METALURGIA 2018 – sekcia Materiály

04. máj. 2018 • Technické vedy

Poznáme víťazov súťaže METALURGIA 2018 – sekcia Materiály

Analýza mikroštruktúry podeutektických silumínov využívaných v automobilovom priemysle je víťaznou prácou v rámci Študentskej vedeckej odbornej konferencie METALURGIA 2018 v sekcii Materiály.

Jej autorom je Bc. František Kromka z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Teoreticky spracoval poznatky o zliatinách typu Al-Si podeutektického charakteru z hľadiska ich mikroštruktúrneho zloženia a faktorov vplývajúcich na morfológiu daných štruktúrnych zložiek. Ďalej rozobral možnosti pozorovania mikroštruktúr zliatin typu Al-Si a analýz ich fázového zloženia. V experimentálnej časti tejto práce boli spracované výsledky pozorovania podeutektických zliatin AlSi7Mg0,3 a AlSi7MgCu0,5. Bol sledovaný charakter ich mikroštruktúry pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie, ako aj stanovené ich fázové zloženie pomocou röntgenovej difrakcie na urýchľovači častíc v DESY v Hamburgu.

Na druhom mieste v sekcii Materiály skončil Kamil Kołtało (SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MATERIALS ENGINEERING AND METALLURGY) s jeho prácou Modeling of the injection molding process of the gear in Autodesk Moldflow Adviser (Modelovanie procesu vstrekovania prevodovky v aplikácii Autodesk Moldflow Adviser). Predmetom tejto práce je modelovanie procesu tvorby vstrekovacieho zariadenia vyrobeného z termoplastu. Na tento účel bol použitý softvér SOLIDWORKS s cieľom vytvoriť CAD model a softvér AUTODESK MOLDFLOW, ktorý má vykonať počítačové simulácie procesu vstrekovania a analýzu procesu a jeho výsledkov. Výber materiálu použitého pri výskume sa uskutočnil v programe CAMPUS. Injekčná simulácia bola vykonaná s prihliadnutím na umiestnenie bodu vstrekovania a rôznych parametrov procesu. Výsledky numerických analýz výroby ozubených kolies umožnili získať vhodné, kvalitne tvarovateľné a optimalizované spracovacie parametre.

Ekologické inhibítory korózie v potravinárskom priemysle je názov práce, ktorá skončila na 3. mieste. Jej autorom je Bc. Lukáš Veselovský (Fakulta materiálov metalurgie a recyklácie TUKE). V tejto práci sa zameral na ekologické inhibítory korózie. „Mojim cieľom bolo navrhnutie a testovanie akceptovateľných prírodných inhibítorov korózie s potenciálom využitia v potravinárskom priemysle.“

 

Súťaž METALURGIA 2018 usporadúva Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, ktorá tak nadväzuje na svoju dobrú, už niekoľkoročnú tradíciu. Súťažné práce študentov v rámci vedeckej odbornej činnosti boli predstavené na Študentskej vedeckej odbornej konferencii, ktorá sa uskutočnila 11. apríla 2018.

 

Informácie poskytla: doc. RNDr. Mária Heželová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Označenie CRISPR/Cas9 je názov pre novú, prevratnú metódu molekulárnej biológie a genetiky.
Zistite viac