Bazaltový lom v Dolnej Prašnici


Bazaltový lom v Dolnej Prašnici

Zaujímavý objekt nájdu v opustenom lome neďaleko obce Horný Harmanec v Kremnických vrchoch milovníci geológie, ktorí preferujú pešiu alebo cyklistickú turistiku.

Na okraji prírodnej rezervácie Svrčinník sa v nádherných stĺpovitých šesťhranných formáciách nachádza neogénny bazaltoidný andezit, ktorý sa tu v minulosti ťažil. Samotný opustený lom je pomerne veľký, dosahuje dĺžku až 100 metrov a výška stien sa pohybuje až na hranici 15 metrov. Toto miesto predstavuje výnimočnú ukážku stĺpovitej odlučnosti vulkanickej horniny, ktorej hexagonálne stĺpy dosahujú hrúbku až 1 metra a výšku 8 metrov [http://mapserver.geology.sk/bbgpark/content.jsp?id=58]. V strednej časti lomu sú stĺpy vztýčené, na okrajoch sú uložené približne pod uhlom 45º. Na dne lomu, pod jeho stenami, sa nachádzajú takzvané opadové kužele s ostrohrannými úlomkami, dosahujúcimi dĺžku až 1 meter. Lokalita je súčasťou Banskobystrického geoparku.

Bazaltový lom v Dolnej PrašniciAndezit je síce pomerne často sa vyskytujúca výlevná vulkanická hornina, ale nie vždy ho nachádzame v takej atraktívnej forme, ako v lome v Dolnej Prašnici. Jeho názov je odvodený od pohoria Andy. Prítomnosť andezitu poukazuje na aktívnu sopečnú činnosť, ktorá na území Slovenska prebiehala v neogéne a táto hornina sa vyskytuje napríklad aj v Štiavnických vrchoch, vo Vtáčniku, Pohronskom Inovci, Krupinskej planine, Javorí, Poľane, Slanských vrchoch, Vihorlate a v Novohradských a Tokajských vrchoch. Menšie relikty neogénnych andezitových prúdov sa nachádzajú aj v Slovenskom Rudohorí (Klenovský Vepor) a v Zemplínskych vrchoch. Tieto horniny sa pre svoju pevnosť dodnes hojne ťažia a používajú v stavebníctve na výrobu dlažobných kociek, či obrubníkov. Jeden z najvýznamnejších lomov sa nachádzal v Šiatorskej Bukovinke, kde sa ťažil granátický andezit.

Formácie v Dolnej Prašnici predstavujú vedecky i esteticky hodnotný objekt zastúpenia andezitov turčeckej formácie vrchnobádenského veku (turčecká formácia stratovulkánu Kremnických vrchov).

Do lomu vedie nespevnená lesná cesta, na ktorú odbočíme z cestnej komunikácie medzi Dolným a Horným Harmancom.

Objekt sa nachádza v závere doliny Dolná Prašnica, asi 2 700 m na JZ od jej ústia, 800 m na SV od kóty 1 312 m. n. m. (Svrčinník)., 430 mV od červenej turistickej značky po hrebeni Kremnických vrchov.

Súradnice lomu v DolnejPrašnici: 48° 48` 40,5`` s. š., 18° 59` 52,9`` v. d..

mapa

 

Spracovala: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR podľa http://www.geology.sk/

Foto: Mgr. Štefan Ferenc, PhD.

Uverejnila: ZVČ

 

Článok o Bazaltovom lome v Dolnej Prašnici je súčasťou letných tipov KAM ZA VEDOU... V prípade, že budete mať záujem podeliť sa s našimi čitateľmi o Vaše zážitky z navštívených miest, pokojne nám v priebehu letných prázdnin napíšte do redakcie (kontakt)

 

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Rok 1953 bol rokom objavu DNA.
Zistite viac