Bazaltový lom v Dolnej Prašnici


Bazaltový lom v Dolnej Prašnici

Zaujímavý objekt nájdu v opustenom lome neďaleko obce Horný Harmanec v Kremnických vrchoch milovníci geológie, ktorí preferujú pešiu alebo cyklistickú turistiku.

Na okraji prírodnej rezervácie Svrčinník sa v nádherných stĺpovitých šesťhranných formáciách nachádza neogénny bazaltoidný andezit, ktorý sa tu v minulosti ťažil. Samotný opustený lom je pomerne veľký, dosahuje dĺžku až 100 metrov a výška stien sa pohybuje až na hranici 15 metrov. Toto miesto predstavuje výnimočnú ukážku stĺpovitej odlučnosti vulkanickej horniny, ktorej hexagonálne stĺpy dosahujú hrúbku až 1 metra a výšku 8 metrov [http://mapserver.geology.sk/bbgpark/content.jsp?id=58]. V strednej časti lomu sú stĺpy vztýčené, na okrajoch sú uložené približne pod uhlom 45º. Na dne lomu, pod jeho stenami, sa nachádzajú takzvané opadové kužele s ostrohrannými úlomkami, dosahujúcimi dĺžku až 1 meter. Lokalita je súčasťou Banskobystrického geoparku.

Bazaltový lom v Dolnej PrašniciAndezit je síce pomerne často sa vyskytujúca výlevná vulkanická hornina, ale nie vždy ho nachádzame v takej atraktívnej forme, ako v lome v Dolnej Prašnici. Jeho názov je odvodený od pohoria Andy. Prítomnosť andezitu poukazuje na aktívnu sopečnú činnosť, ktorá na území Slovenska prebiehala v neogéne a táto hornina sa vyskytuje napríklad aj v Štiavnických vrchoch, vo Vtáčniku, Pohronskom Inovci, Krupinskej planine, Javorí, Poľane, Slanských vrchoch, Vihorlate a v Novohradských a Tokajských vrchoch. Menšie relikty neogénnych andezitových prúdov sa nachádzajú aj v Slovenskom Rudohorí (Klenovský Vepor) a v Zemplínskych vrchoch. Tieto horniny sa pre svoju pevnosť dodnes hojne ťažia a používajú v stavebníctve na výrobu dlažobných kociek, či obrubníkov. Jeden z najvýznamnejších lomov sa nachádzal v Šiatorskej Bukovinke, kde sa ťažil granátický andezit.

Formácie v Dolnej Prašnici predstavujú vedecky i esteticky hodnotný objekt zastúpenia andezitov turčeckej formácie vrchnobádenského veku (turčecká formácia stratovulkánu Kremnických vrchov).

Do lomu vedie nespevnená lesná cesta, na ktorú odbočíme z cestnej komunikácie medzi Dolným a Horným Harmancom.

Objekt sa nachádza v závere doliny Dolná Prašnica, asi 2 700 m na JZ od jej ústia, 800 m na SV od kóty 1 312 m. n. m. (Svrčinník)., 430 mV od červenej turistickej značky po hrebeni Kremnických vrchov.

Súradnice lomu v DolnejPrašnici: 48° 48` 40,5`` s. š., 18° 59` 52,9`` v. d..

mapa

 

Spracovala: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR podľa http://www.geology.sk/

Foto: Mgr. Štefan Ferenc, PhD.

Uverejnila: ZVČ

 

Článok o Bazaltovom lome v Dolnej Prašnici je súčasťou letných tipov KAM ZA VEDOU... V prípade, že budete mať záujem podeliť sa s našimi čitateľmi o Vaše zážitky z navštívených miest, pokojne nám v priebehu letných prázdnin napíšte do redakcie (kontakt)

 

Súvisiace:

Hore
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2017 fotografická súťaž
film Cesta času
kam za vedou 1
QUARK
Extrapolácie 2017
téma mesiaca
Aurelium - centrum vedy
Prechod VK na VND - jeseň
Veda v Centre
TVT 2017 výtvarná súťaž
Noc výskumníkov 2017
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
kam za vedou 2
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vedeli ste, že na Marse stále žijú roboty?
Zistite viac