Zvyšovanie povedomia o autizme, ale aj konkrétna pomoc

02. apr. 2017 • Spoločenské vedy

Zvyšovanie povedomia o autizme, ale aj konkrétna pomoc

Donedávna bol autizmus považovaný za zriedkavú poruchu, o ktorej sa šírilo množstvo mýtov. Výskum v posledných rokoch potvrdil, že autizmus je bežnejší ako sme si mysleli. V Európe ním trpí každý stý človek a celosvetovo asi 67 miliónov ľudí. Postihuje 4-krát častejšie chlapcov ako dievčatá. Na Slovensku trpí autizmom približne 0,5 % populácie a z nich vyše 40 000 ľudí poruchami autistického spektra.

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme. Aj v roku 2017 chce upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na problematiku autizmu. Tento rok sa nesie v duchu hlavnej témy, ktorou je búranie bariér a tvorba prístupovej spoločnosti. V rámci podpory medzinárodnej kampane vznikol aj hashtag #AutismDay2017, ktorý virtuálnou cestou spája všetkých ľudí s autizmom na svete.

Autizmus nám pred rokom priblížila v rozhovore uznávaná vedkyňa prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá pôsobí od roku 1989 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je prednostkou Fyziologického ústavu LF UK.

V rámci tohoročného Svetového dňa povedomia o autizme sme sa pozreli na aktivity Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom  SPOSA, ktorá prostredníctvom projektu aktívne rieši problém uplatnenia autistov na pracovnom trhu.

Projekt Autisti v práci

Mladí ľudia s poruchami autistického spektra sú často nútení dlhodobo zostať v rodičovskej starostlivosti, prípadne v domove sociálnych služieb, kde žijú v izolácii a bez hlbšieho zmyslu života. Vďaka projektu  Autisti v práci si mnohé firmy začínajú uvedomovať potenciál a aj výhody zamestnávania človeka s autizmom.

„Ľudia s autizmom berú prácu úplne inak ako my. Tým, že dostanú možnosť sa zamestnať, svoje miesto si vážia a často sú pri činnostiach precíznejší ako človek bez postihnutia. Vďaka práci sa stávajú samostatnejšími a postupom času vedú oveľa zmysluplnejší život,“ povedal Ivan Štubňa zo spoločnosti SPOSA Bratislava. 

Do projektu  sú zapojené školené job koučky, ktoré ľuďom s autizmom aktívne pomáhajú pri hľadaní práce a nadviazaní kontaktu s potenciálnym zamestnávateľom, pričom sa sústreďujú na ich tréning a cieľavedomý rozvoj. V súčasnosti je do projektu zapojených 30 mladých autistov.

Po roku je zamestnaných 17 autistov

Už za prvý rok fungovania projektu sa spoločnosti SPOSA podarilo zamestnať 17 autistov v rámci celého Slovenska. Siedmi z nich získali pracovný úväzok, desiati pracujú ako dobrovoľníci, ale sú na ceste k pracovnému úväzku. Podĺa Jozefa Štubňu je to iba zlomok z ich počtu na Slovensku a vyslovil názor, že riešeniu tohto problému by prospela zmena legislatívy.

Jeden z príbehov zamestnaných autistov

Mário (na fotografii) má 22 rokov a upratuje v Centre včasnej intervencie v Banskej Bystrici. Je spokojný, vie, že jeho úloha je dôležitá.  Je „typickým autistom“ a svoju úlohu vykonáva precízne. Vďaka práci je veselší, samostatnejší a smelší.

Zamestnaný autista Mário, zľava job koučka Jana Šalapková, vpravo Eva Mrenicová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici

„Majko je veľmi dôsledný. Ak mu dáte za úlohu poupratovať, môžete si byť istí, že to urobí naozaj dôkladne. Vždy bol šikovný, no počas jeho pôsobenia v Centre sa viditeľne osmelil,“ konštatuje Máriova job koučka Jana Šalapková. Dodáva, že práca s človekom, ktorý trpí poruchou autistického spektra je veľmi obohacujúce aj pre ňu: „Svet autistov je veľmi odlišný od toho nášho a veľa sa od nich môžeme naučiť. Ja som sa napríklad naučila (a stále sa učím) zrozumiteľnosti, postupnosti a trpezlivosti.“ Eva Mrenicová, riaditeľka Centra včasnej intervencie hovorí, že Máriovi chceli dať šancu a príležitosť byť užitočným. „Pracujeme tu s deťmi a myslím, že je veľmi dôležité, že naše deti vidia, že je normálne mať medzi nami človeka, ktorý je iný.“

Simulátor autizmu

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – SPOSA v spolupráci s agentúrami Seesame a iNFINITE Production pred rokom ako prvá predstavila Simulátor autizmu vo virtuálnej realite. V minútovej simulácii dokázal bežným ľuďom priblížiť vnemy stredne funkčného autistu. Novou simuláciou chcú tvorcovia nielen ukázať, čo človek s autizmom vníma, ale predovšetkým čo v danej situácii prežíva a pociťuje.

 

Viac informácií o autizme a pomoci ľuďom s autizmom nájdete na stránke www.sposa.sk.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: SPOSA

 

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Amonity sú pomerne veľké morské organizmy, ktoré vznikli pred 200 miliónmi rokov.
Zistite viac