Živí proti živým

16. aug. 2015 • Biologické vedy

Živí proti živým

Ľudia trávia v teplých dňoch voľný čas objavovaním prírodných krás, oddychom pri vode, zbieraním lesných plodov. Tu všade sa však môžu stretnúť so živočíchmi, ktoré pre nás môžu predstavovať určité nebezpečenstvo. Môžu prenášať infekčné a parazitárne choroby.

Svetová zdravotnícka organizácia označila medzi desiatimi najzávažnejšími chorobami, na ktoré zomrelo a stále v súčasnosti i zomiera najviac ľudí na svete, osem parazitárnych alebo parazitmi prenášaných. I keď sa tieto choroby vyskytujú hlavne v tropických oblastiach, aj na našom území máme choroby, ktoré nás trochu strašia a ktoré vážnym spôsobom zasahujú do kvality nášho života. Týmito slovami uvádza doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., riaditeľ Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, divákov popularizačného filmu v rámci cyklu Spektrum vedy do problematiky, ktorej sa venuje už niekoľko desaťročí.

Na Slovensku je opísaných 17 druhov kliešťov, ale iba 7 z nich je pre človeka a zvieratá epidemiologickykliešť významných. Pre nás je najzávažnejší kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), ktorý sa vyskytuje v listnatých a zmiešaných lesoch. Vďaka klimatickým zmenám sa kliešte rozširujú do oblastí, kde pred tridsiatimi rokmi neboli. Je to napríklad i celá tatranská oblasť, kde sa vyskytujú až do nadmorskej výšky 1200 m. V súčasnosti prenikajú i do miest. Z tohto dôvodu sa z roka na rok zvyšuje i počet ochorení.

Vírusy, ktoré sú prenášané komármi a kliešťami sa spoločne nazývajú arbovírusy. Z nich je na našom území najvýznamnejší vírus kliešťovej encefalitídy prenášaný kliešťami. Ten je oblasťou záujmu RNDr. Borisa Klempu, PhD. z Virologického ústavu SAV v Bratislave. V dokumente uvádza, že vírusy sú najmenšie a najjednoduchšie formy života tvorené len nukleovou kyselinou ako nositeľkou dedičnej informácie a určitým bielkovinovým obalom, prípadne ďalším membránovým obalom. Pre svoje rozmnožovanie potrebujú živú bunku, či už baktériu, alebo ľudské bunky. V prípade kliešťovej encefalitídy antibiotiká neexistujú a nefungujú. Existuje však vakcína , ktorá je na našom trhu voľne dostupná.

MVDr. Markéta Derdáková, PhD. z Parazitologického ústavu SAV vysvetľuje v dokumente možnosť nákazy  lymskou boreliózou.  Túto chorobu vyvolávajú baktérie borélie,  ktoré nežijú v bunkách, ale sa pohybujú  v medzibunkových priestoroch a tak sa šíria do jednotlivých orgánov infikovaného človeka. Na Slovensku máme päť druhov patogénnych borélií, ktoré vyvolávajú toto ohorenie. Ak sa borelióza dostatočne skoro nelieči môže dôjsť k trvalému poškodeniu kĺbov alebo nervového systému. V súčasnosti sa choroba lieči antibiotikami. Dostupná vakcína proti boréliám zatiaľ nie je, ale je v štádiu vývoja.

Výskumom kliešťov sa na Slovensku venuje niekoľko pracovísk. Vzniklo i tzv. laboratórium bez stien, ktorého mapovanie výskytu kliešťovotcom bol významný a vo svete uznávaný vedec RNDr. Milan Labuda, DrSc. Jeho zámerom bolo spojiť prácu štyroch ústavov a to Ústavu zoológie SAV, Ústavu molekulárnej biológie SAV, Virologického ústavu SAV a Parazitologického ústavu SAV. Laboratórium sa zameriava na sústavný monitoring výskytu kliešťami prenosných patogénov a tiež hostiteľov kliešťov ako sú hlodavce, vtáky či plazy. Najnovšie i vývoju vakcíny tretej generácie, ktorá by nebola namierená proti chorobám, ktoré kliešte prenášajú, ale proti kliešťom ako takým. O princípe takejto metódy hovorí v dokumente RNDr. Sabína Fumačová Havlíková, PhD. z Virologického ústavu SAV.

Slovensko sa môže pochváliť tým, že je súčasťou zoskupenia deviatich špičkových európskych laboratórií v rámci projektu European Virus Archive (EVA). Tieto laboratória spolu predstavujú najväčšiu vírusovú zbierku na svete. Cieľom projektu je zbierať a poskytovať vírusy akademickým aj priemyselným partnerom pre ďalší výskum. A práve do takéhoto laboratória Virologického ústavu SAV vám v dokumente dovolí nahliadnuť RNDr. Boris Klempa, PhD.

Dokument končí myšlienkami doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc., ktoré vyvolávajú pocit akoby parazity boli vždy o krok pred nami, mali vždy navrch. Možno sa vojna s parazitmi vyhrať ani nedá. Musíme byť však dobre vyzbrojení poznatkami o nich, poznať biológiu, ich stratégiu útoku a podobne.

Dokument Živí proti živým si môžete pozrieť vo videoarchíve na portáli Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cyklus dokumentov Spektrum vedy, ktorý bol odvysielaný Slovenskou televíziou je popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR , Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie.

© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 2012

Spracovala: Alena Oravcová, CVTI SR

Foto: filmový dokument „Živí proti živým“

Uverejnila: ZČ

Súvisiace:

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Ľadovce poskytujú dôležité živiny pre morské ekosystémy, do ktorých vteká roztopená voda z ľadovcov.
Zistite viac