Žiaci aj tento rok súťažia v rámci festivalu AMAVET

09. nov. 2017 • Iný

Žiaci aj tento rok súťažia v rámci festivalu AMAVET

Počas novembrového Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa aj tento rok uskutoční celoslovenská prehliadka vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET. Realizuje ju Asociácia pre mládež, vedu a techniku, pričom ide o celoštátnu súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov. Finále so slávnostným vyhodnotením výsledkov súťaže sa uskutoční 11. novembra 2017 v bratislavskej Inchebe. Vo štvrtok, piatok aj v sobotu dopoludnia mu bude predchádzať verejná prezentácia a hodnotenie projektov. Súťaží sa o množstvo vecných cien a tiež postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly.

Do celoštátneho finále postupujú víťazi krajských kôl, ktoré sa predtým uskutočnili v mestách: Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).

Festival vedy a techniky AMAVET je slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia nasledujúci rok v septembri európskym finále. Tento festival je na Slovensku jedinou vstupnou bránou pre účasť na najprestížnejších svetových súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže Intel ISEF (USA) a I-SWEEEP (USA).

Slávnostné otvorenie Festivalu vedy a techniky 2017

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky AMAVET je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. AMAVET pomáha žiakom naplniť ich predstavy, jeho organizátori sú presvedčení, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu pomôže rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Občianske združenie, ktoré súťaž u nás realizuje, pôsobí na Slovensku už od roku 1990. Vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov. Vedie spolu s nimi mládež k vede a technike, či už organizovaním podujatí na sekretariáte v Bratislave alebo prostredníctvom klubov, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska.

Slávnostné otvorenie Festivalu vedy a techniky 2017

Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Zdroj a viac informácií: AMAVET

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Chemické prvky okrem pár z nich vznikali a vznikajú iba prostredníctvom jadrových reakcií.
Zistite viac