Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Dobré a zlé tuky na tanieri – vianočné pečenie bez výčitiek

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku vedkyne Oľgy Pecháňovej? Pozrite si video.

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., je vedecká pracovníčka Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (CEM SAV) v Bratislave a prezidentka Medzinárodnej spoločnosti pre patofyziológiu. Má viac ako 30-ročné skúsenosti s kardiovaskulárnym výskumom a vývojom liečiv zameraných na liečbu hypertenzie a kardiovaskulárnych porúch.

V utorok 13. 12. 2022 prednášala v rámci cyklu Vedecká cukráreň na tému dobrých a zlých tukov na tanieri v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) v Bratislave.

Tuky v ľudskom organizme majú viacero úloh

V úvode prednášky Oľga Pecháňová vysvetlila, ako veľmi sú tuky dôležité pre správne fungovanie ľudského organizmu. Napríklad tvoria zložku bunkových membrán vo forme fosfolipidovej dvojvrstvy, ktorá predstavuje najhodnotnejší zdroj energie.

Tuky fungujú i ako rozpúšťadlo pre lipofilné vitamíny A, D, E a K. Navyše sú tepelnou izolačnou vrstvou pre naše vnútorné orgány a ešte ich aj mechanicky chránia. „Podkožný tuk tvorí dokonca 50 percent z celého množstva tukov v našom tele, čiže je to veľmi dobrá izolačná vrstva, ale len ak je primeraná,“ upozorňuje vedkyňa a prirovnáva ju k svetru, ktorý môže byť mohutný a veľký a môže nás tým obmedzovať v pohybe.

„Tuky ďalej predstavujú aj obal nervových buniek – neurónov. Keby sme si neuróny predstavili ako nejaké drôty, ktorými prechádza elektrický prúd, tak tuky na nich fungujú ako izolácia, ktorá zabraňuje tomu, aby sa drôty navzájom dotýkali a aby medzi nimi dochádzalo k skratom,“ vysvetľuje Oľga Pecháňová.

„V poslednom, ale nie nepodstatnejšom rade, sú tuky súčasťou signalizačných procesov, čo znamená, že prenášajú informácie medzi našimi bunkami naprieč celým organizmom. To znamená, že v ňom slúžia ako dôležití informátori,“ dodáva.

Z prednášky Oľgy Pecháňovej sa ďalej môžete dozvedieť o rozdelení tukov na nasýtené, nenasýtené a transtuky a veľa ďalších faktov i zaujímavostí. Rozpráva v nej tiež o experimentálnych modeloch, ktoré sú vhodné na sledovanie obezity, a stručne poukazuje na mechanizmy vzniku dyslipidémie a obezity. A keďže sa prednáška realizovala už v pokročilom čase predvianočných príprav, prezradila v nej aj niektoré recepty vhodné na vianočné pečenie „bez výčitiek“, teda s použitím zdravých tukov v primeranom množstve.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov, odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu.

Vedecká cukráreň je pre študentov tiež jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a v technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá asi 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Týždeň vedy a techniky sa na Slovensku 2022 uskutočnil v období od 7. do 13. novembra 2022. Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR. Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú vedanadosah.sk, časopisy Quark, Nextech a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky