Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Toxikologička zo Slovenskej akadémie vied získala prestížny grant na inovatívne riešenia

VEDA NA DOSAH

Tím Heleny Kanďárovej zvíťazil so svojím projektom v oblasti výskumu inhalačnej toxicity bez použitia laboratórnych zvierat.

Helena Kanďárová na konferencii LIVe 2024. Zdroj: PETA Science

Helena Kanďárová na konferencii LIVe 2024. Zdroj: PETA Science

V dňoch 20. až 21. júna sa vo francúzskom Nice konala konferencia LIVe 2024, zameraná na oblasť použitia inovatívnych prístupov k testovaniu inhalačnej toxicity in vitro (t. j. bez použitia animálnych modelov). Slovenskú akadémiu vied na podujatí reprezentovala doktorka Helena Kanďárová z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. Jej tím, ktorý sa v rámci SK-NETVAL laboratória podieľa na vývoji a validácii alternatívnych metód v toxikológii, zvíťazil so svojím projektovým návrhom v medzinárodnej konkurencii návrhov z EÚ, USA a Austrálie.

Získajú na študovanie problematiky pľúcne modely

Oceňovateľ PETA Science Consortium International e. V. (PSCI) v spolupráci s priemyselnými partnermi hodnotí okrem vedeckej hodnoty návrhu aj jeho aplikačnú zložku, a teda potenciál nahradiť alebo znížiť používanie zvierat pri riešení konkrétnej vedeckej úlohy.

Víťazný návrh projektu doktorky Heleny Kanďárovej sa zameriava na predikciu toxikologického profilu vybraných kandidátov liečiv v dýchacích cestách. V rámci získaného grantu bude mať jej výskumný tím k dispozícii rekonštituované pľúcne tkanivové modely od spoločnosti Epithelix Sarl v hodnote 15-tisíc amerických dolárov.

Tieto modely sú autentické experimentálne systémy, vytvorené z primárnych ľudských buniek a usporiadaním napodobňujú štruktúru a funkcie ľudského tkaniva, v tomto prípade 3D alveolárne a tracheálne epitely.

Helena Kanďárová z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. Zdroj: ESET

Helena Kanďárová z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. Zdroj: ESET Science Award/ Linda Kisková Bohušová

Medzinárodný úspech

„Srdečne ďakujeme Medzinárodnému vedeckému konzorciu PSCI za udelenie tohto ocenenia. Modely od spoločnosti Epithelix nám pomôžu v ďalšom výskume vybraných molekúl a potenciálne účinných prekurzorov liečiv, ktoré môžu mať význam v terapii ochorenia COVID-19. Na skúmanie účinkov molekúl in vitro budeme používať rekonštruované modely dýchacích ciest a alveolárneho tkaniva (MucilAir a SmallAir) s využitím expozičného systému Alpha Cloud získaného zo štrukturálnych fondov v rámci riešenia projektu Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID- 19 (BIOVID-19). Kombinácia týchto technológií nám umožní realistické testy aerosólov na fyziologicky relevantných modeloch ľudských tkanív,“ vysvetľuje Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT, riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV a vedúca oceneného tímu.

O tom, že ocenenie bolo naozaj zaslúžené, svedčí medzinárodný dosah činností doktorky Kanďárovej. Na Slovensku vedie národné laboratórium európskej siete testovacích laboratórií SK-NETVAL, je členkou niekoľkých medzinárodných pracovných skupín (OECD, EPAA Mirror group, sieť PARERE a ESTAF Európskej komisie a i. ) a od roku 2020 zastáva funkciu prezidentky vedeckej spoločnosti European Society of Toxicology In Vitro (ESTIV), najväčšieho európskeho združenia odborníkov a odborníčok v oblasti  in vitro a in silico toxikológie.

Tieto i ďalšie aktivity, ktorými sa vedkyňa zaoberá, prispievajú vo výraznej miere k úspešnému zavedeniu inovatívnych metód pre hodnotenia rizík chemických látok a presadenie EU-konceptu NGRA (New Generation Risk Assessment), ktorý nevyužíva animálne modely v regulatívnej toxikológii.

Zdroj: SAV

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky