Závislosť od energie – AFO 53

09. máj. 2018 • Chemické vedy

Závislosť od energie – AFO 53

Vedec, chemik a popularizátor vedy britského pôvodu Dr. Michael G. S. Londesborough, PhD., ktorý mal v minulosti niekoľko vedeckých show aj na Slovensku, vystúpil počas programu AFO 53 v Olomouci na prednáške, či skôr humorne ladenej prezentácii na tému Závislosť na energii. Prezentáciu, ktorej hlavnými myšlienkami boli... „Energia je hlavnou hnacou silou svetovej ekonomiky. Ľudia míňajú obrovské sumy za prírodné chemické látky nazývané uhľovodíky. Ich spaľovaním sa získava energia“, sme si počas filmového festivalu v Olomouci nenechali ujsť.

Na úvod Michael Londesborough otvoril polliter piva a porovnával ceny chemicky relatívne jednoduchého piva a zložitého benzínu.Závislosť od energie – Michael Londesborough Nasledovala ukážka klasického Newtonovho príbehu s padnutým jablkom, kde zaznela otázka „Prečo jablko taký dlhý čas nespadne?“ Jej cieľom bolo nájdenie paralely medzi pomerom elektromagnetických a gravitačných síl, kde na základne súčasného vedeckého poznania jednoznačne dominujú elektromagnetické sily a to v pomere 1036 : 1.

M. Londesborough vtipnou formou popísal a mnohokrát aj tanečnými kreáciami dokreslil cyklus uhlíka a kyslíka cez vznik supernov, zhlukovanie plynov a prachu, sedimentáciu, ťažbu baníkov, a mnoho ďalšieho. Divákom ozrejmil základný princíp fotosyntézy, kde hlavný dôraz kládol na vznik uhľovodíkov ako úložísk solárnej energie, ktoré sa tvorili mnoho rokov a ktoré v súčasnosti veľmi rýchlo spotrebúvame.

Formou okúzľujúcich experimentov zasa ukázal rôzne formy uvoľňovania energie, či už išlo o výbuch balóna naplneného vodíkom, alebo vysoko reaktívny kyslík v bublinách na rukách náhodne vybratého diváka a taktiež pomaly horiaci plameň spaľovaním spreja.

Rôzne prejavy energie ukázal aj na princípe fluorescencie a fosforescencie. Fosforenciu prirovnal k pomaly horiacemu plameňu a fluorescenciu k reaktívnemu kyslíku.

Počas prednášky v rýchlosti spomenul aj históriu využívania energie od praveku, kde v minulosti sa energia získavala z fosílnych zdrojov iba na základné ľudské potreby ako bola úprava potravy alebo zabezpečenie rodiny (ohňom), až po súčasnosť. Závislosť od energie – Michael LondesboroughĽudstvo je dnes enormne závislé od lacných zdrojov energie a vo veľkej miere je to stále energia z uhľovodíkov. Spomínané chemické látky sa využívajú taktiež k výrobe cenných komodít, ako sú farmaceutiká, plasty, textílie, vlákna, a iné. Najvýznamnejším problémom súčasnosti je chemický proces spaľovania formy oxidu uhličitého ako paliva. CO2 sa podieľa na globálnom otepľovaní a tým ohrozuje životné podmienky na Zemi.

V závere sa Michael Londesborough zamyslel nad otázkami: „Čo s tým môže ľudstvo urobiť? Ako môžeme energiu využiť pre naše vlastné potreby? Musí výroba energie škodiť životnému prostrediu?“

 

Program posledného dňa filmového festivalu AFO 2018 bol už tradične venovaný filmom oceneným v jednotlivých súťažných kategóriách.

VÍŤAZI AFO 53

 

Spracoval a uverejnil: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto a video: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:
https://www.afo.cz/program/4315/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Londesborough

 

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň video
Bratislavská vedecká cukráreň 6a/2020
TVT2020 súťaže
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Íl je hornina, ktorej hlavnou zložkou sú ílové minerály.
Zistite viac