Zaujímavosti z prírody alebo Vedecký jarmok 2018

17. mar. 2018 • Prírodné vedy

Zaujímavosti z prírody alebo Vedecký jarmok 2018

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galériou MLYNY pripravila pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú prezentáciu prírodných vied. Osem katedier a dva ústavy Fakulty prírodných vied predstavili rôzne zaujímavosti z matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie, gemológie, ekológie, environmentalistiky a ďalších vedných odborov.

Cieľom programu bolo prostredníctvom pútavých a zaujímavých tém presvedčiť mladých bádateľov, že štúdium prírodných vied je zaujímavé a široké – pomáha im cibriť mozog, chápať súvislosti a vytvárať nový modernejší a lepší svet.

Vedecký jarmok 2018

Vedecký jarmok predstavil zaujímavé fyzikálne experimenty s tekutým dusíkom, prebiehajúce pri veľmi nízkych teplotách, magnetické delo, dusíkovú bombu i Leidenfrost efekt. Vedeckí pracovníci predviedli niekoľko zaujímavých experimentov, kde hlavnú úlohu hrá svetlo. Čarodejnice Zet a Jane si pripravili ukážku prekvapujúcich farebných zvratov, spojených s chameleónom.

Vedecký jarmok 2018

Podujatie sa konalo 13. marca 2018 pod záštitou projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie v rámci cyklu Veda v meste, kde žiaci prišli vedu vidieť, počuť a zažiť!

 

Informácie a foto poskytla: Ing. Eva Kalužáková, manažér publicity projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie

Redigovala a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Hore
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
Veda v Centre
Quark_2019
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vnímanie geografického priestoru je sociálnym konštruktom a nie nemenným faktom.
Zistite viac