Zapojte sa do súťaže o Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej

06. okt. 2018 • Biologické vedy

Zapojte sa do súťaže o Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej

Máte výnimočne kvalitnú vedeckú publikáciu z oblasti genetiky alebo príbuznej oblasti? Zapojte sa do súťaže o Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej – prvej slovenskej genetičky. Podmienkou je, že práca buď vyšla alebo bola akceptovaná do tlače v priebehu roku 2018.

Fond Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej a o. z. Natura v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave vyhlásili už 3. ročník tejto súťaže. Ukončenie zbierania návrhov je 30. novembra 2018. Oficiálne vyhlásenie víťaza je naplánované na 10. decembra 2018. Výber laureáta bude v kompetencii odbornej komisie vymenovanej dekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Odovzdanie Ceny je spojené s prednáškou, v ktorej laureát vysvetlí motiváciu výskumu a jeho hlavné výsledky. Do súťaže môže byť nominovaný každý, kto je občanom Slovenskej republiky a v čase podávania prihlášky pracuje v slovenskej inštitúcii.

Rovnako tak bola vyhlásená aj súťaž o Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci vo veku do 35 rokov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a v čase podávania prihlášky pracujú v slovenskej inštitúcii. Štipendium je určené na finančnú podporu úspešných uchádzačov na pobyt v zahraničnom laboratóriu, ktorý sa uskutoční v priebehu roku 2019. Maximálna výška štipendia je 1 000,00 EUR. Finančné prostriedky bude možné využiť na krytie nákladov priamo súvisiacich so zahraničným študijným pobytom.

Uzávierka podávania žiadostí je 30. november 2018. Výber uchádzačov bude tiež v kompetencii odbornej komisie vymenovanej dekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyhlásenie úspešných uchádzačov má prebehnúť 10. decembra 2018 počas udeľovania Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej.

Dr. Ludmila Sedlárová RabanováVďaka finančnej podpore od Ing. Viliama Sedlára vznikla v priebehu roku 2016 iniciatíva s cieľom podporiť a oceniť ľudí, ktorí dosahujú výnimočné výsledky v oblasti genetiky, teda práve v oblasti, ktorej „reštart“ na Slovensku bol možný aj vďaka Ludmile Sedlárovej-Rabanovej. Od roku 2017 k nomináciám na Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej pribudla aj možnosť uchádzať sa o Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej podporujúce krátkodobé zahraničné pobyty pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. V roku 2017 bolo na Katedre genetiky Prif UK otvorené Laboratórium Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej a bude miestom pre realizáciu experimentov využívajúcich moderné molekulárno-genetické metódy.

Laureáti Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej:

dr. Silvia Bágelová-Poláková (2016)
doc. Peter Vďačný (2017)

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.naturaoz.org/LSR.html

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prvý kontakt s mesačným povrchom nastal 20. júla 1969 o 20. hod. 17. min. 39. sek. svetového času.
Zistite viac