Začiatok kampane EÚ: RaiseYourPencil

17. máj. 2019 • Spoločenské vedy

Začiatok kampane EÚ: RaiseYourPencil

S cieľom upozorniť na potrebu zaručiť prístup k vzdelávaniu pre všetky dievčatá a chlapcov v oblastiach postihnutých krízou na celom svete bola v máji spustená kampaň #RaiseYourPencil (Zdvihnite ceruzku). Má povzbudiť mladých Európanov k tomu, aby vyjadrili solidaritu so svojimi rovesníkmi po celom svete, ktorí nemôžu pre núdzové situácie chodiť do školy.

Kampaň bude prebiehať do septembra 2019 a bude teda zahŕňať obdobie, keď žiaci a študenti v európskych krajinách ukončia školský rok, aj keď sa po letných prázdninách vrátia do školy. S pomocou ceruziek, univerzálneho symbolu pre školu a učenie sa, Komisia vyzýva všetkých ľudí, aby v sociálnych médiách symbolicky dvihli ceruzku a podporili aktivitu škola pre všetkých.

Európska komisia oznámila, že v roku 2019 poskytne na projekty v oblasti vzdelávania v núdzových situáciách doteraz najvyššiu sumu – až 164 miliónov eur. Zároveň za účasti medzinárodných a belgických známych osobností, ako aj približne 400 študentov spustila kampaň v sociálnych médiách. Jej cieľom je zvýšiť povedomie a solidaritu medzi mladými Európanmi.

Eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides v tejto súvislosti uviedol: „Vzdelávanie v núdzových situáciách je pre Európsku úniu absolútnou prioritou. Podpora, ktorú poskytujeme, sa od roku 2015 zvýšila z 1 % európskeho rozpočtu na humanitárnu pomoc až na tohtoročných 10 %. Európska únia ide príkladom. Na vzdelávanie v núdzových situáciách prispieva najviac zo všetkých krajín sveta. Pomáhame zabezpečiť, aby mali všetky deti vždy a všade prístup k škole – je to naša konkrétna investícia v záujme mieru. Od vzdelávania sa odvíja všetko ostatné. Najmä v prípade humanitárnych kríz slúži vzdelávanie ako ochranný štít proti násiliu, sexuálnemu vykorisťovaniu či radikalizácii. Dáva deťom pocit bezpečia a poskytuje im vyhliadky na svetlejšiu budúcnosť.

Odvtedy, ako Európska únia zvýšila podporu pre deti zasiahnuté humanitárnymi krízami, získalo vďaka jej finančnej podpore (v rokoch 2015 – 2018) lepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave viac ako 6,5 milióna dievčat, chlapcov a učiteľov v 55 krajinách postihnutých takýmito krízami.

EU humanitarian funding for education in emergencies

   Zdroj: https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/education-emergencies_en


Podujatie #School4All (Škola pre všetkých)

Komisár Christos Stylianides oznámil poskytnutie ďalších financií na podujatí #School4All, ktoré sa konalo v Bruseli. Toto podujatie na vysokej úrovni bolo venované vzdelávaniu v núdzových situáciách. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 400 študentov stredných škôl, učiteľov, tvorcov politík a humanitárnych pracovníkov. Medzi účastníkmi bol aj nositeľ Nobelovej ceny za mier Denis Mukwege a belgické speváčky Axelle Redová a Typh Barrowová.

Takmer 75 miliónov detí na celom svete má dnes v dôsledku konfliktov alebo prírodných katastrof len obmedzený prístup k škole alebo do školy vôbec nechodí. Vzdelanie však nie je len základným ľudským právom, ale aj základnou potrebou detí v núdzových situáciách. Je nevyhnutným prostriedkom ochrany, tolerancie a nádeje, ktorý deťom umožňuje uskutočňovať sny a vybudovať vlastnú budúcnosť.

EÚ v posledných rokoch neustále zvyšuje financovanie poskytované na vzdelávanie v núdzových situáciách. Od roku 2015, keď komisár Stylianides vyhlásil vzdelávanie v núdzových situáciách za jednu z priorít, sa podiel rozpočtu Európskej komisie na humanitárnu pomoc, ktorý sa vynakladá na vzdelávanie v núdzových situáciách, zvýšil z 1 % na 10 % (v roku 2019). Zatiaľ čo v roku 2015 Komisia vynaložila na vzdelávanie v núdzových situáciách takmer 13 miliónov EUR, do konca roka 2018 sa celkový objem týchto prostriedkov zvýšil na 290 miliónov EUR.

EÚ sa tak stala celosvetovým lídrom v oblasti vzdelávania v núdzových situáciách. Komisia poskytuje toto financovanie cez svojich humanitárnych partnerov, najmä mimovládne organizácie, agentúry OSN a medzinárodné organizácie, ktoré realizujú humanitárne projekty.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Kampaň #RaiseYourPencil

Vzdelávanie v núdzových situáciách

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2452_sk.htm

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najviac bielkovín obsahuje telo rýb, plodov mora a hmyzu.
Zistite viac