Weby vedyDigitálne vzdelávanie
Univerzita Karlova
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Prírodovedecká fakulta Karlovej univerzity
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IUVENTA
Slovenská akadémia vied / SAV

SAV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
ALUMNI klub
Arborétum Mlyňany SAV
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET
Astronomický klub Bratislava
Astronomický ústav SAV
Atlantis Science Center
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
EXAM testing,n.o.
Hvezdáreň Sobotište
Hvezdáreň v Michalovciach
Klub priateľov železničnej histórie
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella
Kysucká hvezdáreň
NATURA o. z.

Popularizácia vedy
Akademie věd České republiky
AMAVET
Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s.
EURAC research
Association Française des Petits Débrouillards
BBSRC- Biotechnology and Biological Science Research Council
Centrum Nauki EXPERYMENT
Centrum Nauki Kopernik
Cité des Sciences et de l´Industrie
Česká hlava
DEBRUJÁŘI – Asociácia malých debrujárů Českej republiky
Der Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e.V.
Euro Space Society
Experimentarium
Hidrodoe
iQLANDIA Liberec
MILSET Europe
Nadace škola hrou
Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
sutaz FB TVT 2020
TVT2020 súťaže
Quark_9/2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
V prípade čistej vody, môžu slnečné lúče dosahovať hĺbku až 240 m.