Weby vedyDigitálne vzdelávanie
Univerzita Karlova
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Prírodovedecká fakulta Karlovej univerzity
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IUVENTA
Slovenská akadémia vied / SAV

SAV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
ALUMNI klub
Arborétum Mlyňany SAV
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET
Astronomický klub Bratislava
Astronomický ústav SAV
Atlantis Science Center
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
EXAM testing,n.o.
Hvezdáreň Sobotište
Hvezdáreň v Michalovciach
Klub priateľov železničnej histórie
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella
Kysucká hvezdáreň
NATURA o. z.

Popularizácia vedy
Akademie věd České republiky
AMAVET
Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s.
EURAC research
Association Française des Petits Débrouillards
BBSRC- Biotechnology and Biological Science Research Council
Centrum Nauki EXPERYMENT
Centrum Nauki Kopernik
Cité des Sciences et de l´Industrie
Česká hlava
DEBRUJÁŘI – Asociácia malých debrujárů Českej republiky
Der Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e.V.
Euro Space Society
Experimentarium
Hidrodoe
iQLANDIA Liberec
MILSET Europe
Nadace škola hrou
Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľudia si evolúciou vytvorili dva významné komunikačné systémy – priamy (reč) a nepriamy (písmo).
Zistite viac