Weby vedyDigitálne vzdelávanie
Univerzita Karlova
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Prírodovedecká fakulta Karlovej univerzity
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IUVENTA
Slovenská akadémia vied / SAV

SAV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
ALUMNI klub
Arborétum Mlyňany SAV
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET
Astronomický klub Bratislava
Astronomický ústav SAV
Atlantis Science Center
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
EXAM testing,n.o.
Hvezdáreň Sobotište
Hvezdáreň v Michalovciach
Klub priateľov železničnej histórie
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella
Kysucká hvezdáreň
NATURA o. z.

Popularizácia vedy
Akademie věd České republiky
AMAVET
Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s.
EURAC research
Association Française des Petits Débrouillards
BBSRC- Biotechnology and Biological Science Research Council
Centrum Nauki EXPERYMENT
Centrum Nauki Kopernik
Cité des Sciences et de l´Industrie
Česká hlava
DEBRUJÁŘI – Asociácia malých debrujárů Českej republiky
Der Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e.V.
Euro Space Society
Experimentarium
Hidrodoe
iQLANDIA Liberec
MILSET Europe
Nadace škola hrou
Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hlavným štartérom štvrtej priemyselnej revolúcie sa stal internet.
Zistite viac