Vzdialenostná dostupnosť služby „bikesharing“ pre študentov vysokých škôl v Nitre

05. máj. 2019 • Iný

Vzdialenostná dostupnosť služby „bikesharing“ pre študentov vysokých škôl v Nitre

S novým trendom transformácie miest na „smart cities“ sa spája fenomén „bikesharingu“. Tento anglický pojem zahŕňa služby „zdieľaných bicyklov“, resp. „verejných bicyklov“, prioritne orientovaných na zlepšenie verejnej dopravy v mestách. Cieľom článku dvojice Gréta Vrbičanová a Matej Močko je prostredníctvom geografických informačných systémov (GIS) zhodnotiť vzdialenostnú dostupnosť staníc Arriva Bike Nitra vo vzťahu k fakultám a študentským domovom vysokých škôl v Nitre (Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita). Ich školiteľom bol František Petrovič, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Práca nesie názov Vzdialenostná dostupnosť služby „bikesharing“ pre študentov vysokých škôl v Nitre (Distance Accessibility of Bike-sharing System for University Students in Nitra). 

„Na toto hodnotenie použijeme skript, ktorý bol vytvorený na výpočet vzdialenostných dostupností. V rámci príspevku stručne predstavíme históriu, vývoj a perspektívy služby bikesharingu vo svete a na Slovensku. Na základe zistených výsledkov odporúčame službu bikesharingu v Nitre rozšíriť minimálne o 1 stanicu, ktorá by podstatne zlepšila dostupnosť služby v meste, a to nielen pre študentov VŠ,“ uvádzajú autori.

Vzdialenostná dostupnosť Arriva Bike vzhľadom k fakultám VŠ v Nitre
Vzdialenostná dostupnosť Arriva Bike vzhľadom k fakultám VŠ v Nitre

Bicykle sú podľa nich považované za ekologickú alternatívu dopravy v meste. „Samosprávy miest, ktoré sú zahltené autami hľadajú možnosti, ako odľahčiť cesty a pritom zrýchliť čas cestovania, znížiť znečistenie ovzdušia a vytvoriť podmienky pre ekologickú dopravu. Systém ´bikesharingu´ dáva za relatívne nízku cenu každému možnosť presúvať sa do práce alebo do školy bez toho, aby bicykel vlastnil a parkoval doma. Niektoré výskumy ukázali, že zavedením bikesharingu napr. v Melbourne či Minneapolis nastal podstatný presun z automobilovej dopravy k bicyklom.“ V súčasnosti vraj má GIS široké spektrum využitia v rôznych odboroch. Ide o systém hardvéru, softvéru a procesov určených na uľahčenie riadenia, manipulácie, analýzy, modelovania, reprezentácie a zobrazenia geografických údajov, za pomoci ktorých sa riešia zložité problémy, týkajúce sa plánovania a riadenia zdrojov. 

Prínos tejto práce pre odbornú verejnosť vidia autori vo vzniku aplikácie nimi zvoleného nástroja/prístupu hodnotenia vzdialenosti aj do iných sfér (napr. cestovný ruch, územné plánovanie), ale aj v aplikovaní štatistík či podkladov v rámci strategických dokumentov pre samosprávy, v neposlednom rade sú to projektové dokumenty.

Prínosom pre bežnú populáciu je presná lokalizácia záujmových bodov v území (v tomto prípade nových stanovíšť bikesharingu), kde „ich je naozaj treba“, podporená analýzou štatistík, priame napojenie na cestnú sieť, počítanie s reálnymi vzdialenosťami a časom (dôraz na frikčný povrch terénu – sklonitosť, ktorý predstavuje v rámci pešej, cyklistickej prepravy významný faktor).

Príspevok „Vzdialenostná dostupnosť služby „bikesharing“ pre študentov vysokých škôl v Nitre“ bol publikovaný v Zborníku recenzovaných príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde sa o tejto téme dozviete viac. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Gréta Vrbičanová, Matej Močko; Školiteľ: František Petrovič

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /MagicH/

Uverejnila: VČ

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
12. apríla 1961 vyletel do vesmíru prvý človek – ruský letec a kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin.
Zistite viac