Využitie smartfónov za účelom dopravných prieskumov vo verejnej hromadnej doprave

13. aug. 2018 • Spoločenské vedy

Využitie smartfónov za účelom dopravných prieskumov vo verejnej hromadnej doprave

Využitím smartfónov za účelom dopravných prieskumov vo verejnej hromadnej doprave sa zaoberá projekt Ing. Mareka Braniša zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ako uvádza, dopravný prieskum je súhrn činností, ktorými sa zisťujú informácie o doprave v záujmovom území.

„Pri verejnej hromadnej doprave majú tieto prieskumy za cieľ zistiť reálnu obsadenosť vozidiel a medzioblastné vzťahy v závislosti od ciest cestujúcich. V súčasnosti sa väčšina prieskumov vykonáva manuálne, čo má za následok potrebu veľkého množstva ľudí, ktorí napriek tomu dokážu pokryť záujmové územie len čiastočne. Výskum sa preto zaoberá možnými zefektívneniami dopravných prieskumov týkajúcich sa verejnej hromadnej dopravy s možnosťou využívať na tento účel aktívne pripojené mobilné telefóny cestujúcich.“

Projekt je zameraný na preverenie možností pripojenia mobilných telefónov s ohľadom na zaznamenávanie polohy vymedzenej na určité územie a rovnako tak aj možnosti WiFi pripojenia vo vozidlách MHD s ohľadom na zaznamenávania prítomnosti pripojených mobilných zariadení. Na základe toho by bolo možné zbierať údaje o polohe a počte cestujúcich a vykonávať komplexnejšie dopravné prieskumy s podstatne väčšou vzorkou cestujúcich, čo by bol významný prínos pre optimalizáciu systémov verejnej hromadnej dopravy.

Riešenie práce sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť obsahuje informácie o súčasnom stave a používaných systémoch s možnosťami, prípadne odporúčaniami využitia súčasných systémov na dosiahnutie efektívnejších výsledkov pri realizácií dopravných prieskumov. Praktická časť bude zameraná na praktické testovanie systémov zaznamenávania polohy pripojených mobilných zariadení priamo v prevádzke.

„Momentálne som v prvom ročníku PhD. štúdia, a teda zatiaľ sa práci venujem len v teoretickej rovine. Čo sa prípadných spoluprác týka, aktívne som v kontakte s Dopravným podnikom Bratislava (DPB), so zamestnancami Bratislavskej integrovanej dopravy (IDS BK) a rovnako tak s kolegami zo Žilinskej univerzity. Z hľadiska možností mobilných zariadení taktiež spolupracujem s jedným zo slovenských mobilných operátorov, ktorého ale nemôžem konkretizovať,“ hovorí Ing. Marek Braniš.

Projekt Využitie smartfónov za účelom dopravných prieskumov vo verejnej hromadnej doprave patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a fotografie poskytol: Ing. Marek Braniš, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová),NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
VC 6/2020 železany
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Slovenská etnologička Božena Filová sa od počiatkov vedeckej kariéry zasadzovala za angažovanú vedu.
Zistite viac