Využitie nových syntetických postupov pri príprave prírodných látok

23. aug. 2018 • Chemické vedy

Využitie nových syntetických postupov pri príprave prírodných látok

Na štúdium využitia nových syntetických postupov pri príprave prírodných látok patriacich do skupiny alkaloidov, vyznačujúcich sa svojou mimoriadnou biologickou aktivitou je zameraný projekt Ing. Lívie Dikošovej z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

Projekt nesie názov Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v príprave polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov. Je založený na využití 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov (dihydroizoxazoly = päťčlánkové heterocyklické zlúčeniny s labilnou N,O-väzbou a s reaktívnou dvojitou väzbou), ktorých príprava bola v minulosti publikovaná práve výskumnou skupinou Ing. Lívie Dikošovej.

„Takto pripravené zlúčeniny sú následne transformovateľné prostredníctvom dihydroxylačných reakcií na izoxazolidín-4,5-dioly. Vzhľadom na to, že doposiaľ boli uverejnené len dve práce týkajúce sa ich využitia v reakciách s Wittigovými resp. Horner-Wadsworth-Emmonsovými činidlami, rozhodli sme sa dôkladnejšie preskúmať túto problematiku s cieľom aplikovať daný postup v syntéze nových stavebných blokov komplexnejších farmakologicky aktívnych látok. Výsledkom by mali byť nielen nové poznatky o reaktivite izoxazolidín-4,5-diolov vo Wittigových a Horner-Wadsworth-Emmonsových reakciách, ale aj následné využitie získaných medziproduktov v syntéze šesťčlánkových dusíkatých heterocyklických zlúčenín, patriacich do skupiny prírodných alkaloidov,“ priblížila Ing. Lívia Dikošová.

V súčasnosti už bolo v laboratóriu uskutočnených niekoľko experimentov zaoberajúcich sa reaktivitou izoxazolidín-4,5-diolov vo Wittigových a Horner-Wadsworth-Emmonsových reakciách a ich výsledky nasvedčujú, že naozaj ide o veľmi zaujímavú problematiku vedúcu k mnohým novým a neočakávaným poznatkom.

„Ako výskumná skupina dúfame, že takto pripravené zlúčeniny a najmä syntetické postupy vedúce k ich príprave budú základom pre ďalší výskum a obohatia tak vedeckú obec na medzinárodnej úrovni. Keďže sa tento projekt zaoberá transformáciami a taktiež prípravou organických zlúčenín patriacich do skupiny heterocyklov tvoriacich mnohé biologicky aktívne látky, získané poznatky by mohli byť následne zužitkované ako inšpirácia pre nové a efektívnejšie prístupy v syntézach látok vyznačujúcich sa svojim farmakologickým účinkom,“ podotkla autorka projektu.

Projekt Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v príprave polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant STU.

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu: Ing. Lívia Dikošová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila. VČ

Hore
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
VC 6/2020 železany
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
GPS je najznámejší rádiový navigačný systém určený na civilné a vojenské použitie.
Zistite viac