Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku


Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku

Zásadné skvalitnenie procesu výučby študentov a špecialistov je hlavným cieľom a očakávaným prínosom projektu Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku. Využíva sa pritom virtuálna a zmiešaná realita tak, aby užívatelia boli schopní riešiť problémy, ktoré prináša štvrtá priemyselná revolúcia označovaná ako Industry 4.0 v oblasti mechatroniky, automobilovej mechatroniky, automatizácie a príbuzných oblastiach.

„Zmiešaná realita má oproti virtuálnej realite nesporné výhody, pretože v nej užívateľ vníma súčasne reálny aj virtuálny svet. Predpokladá sa, že zmiešaná realita sa stane novým štandardom v rôznych oblastiach ako napr. vzdelávanie, marketing, modelovanie zložitých mechatronických systémov, atď.,“ hovorí Ing. Erik Kučera, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

Pracovisko je jedným z prvých univerzitných pracovísk na Slovensku, ktoré sa tematike zmiešanej reality začalo systematicky venovať. Jeho pracovníci už vyvinuli know-how pre tvorbu takýchto aplikácií, čo dokazuje napríklad prezentačná aplikácia, ktorá v zmiešanej realite zobrazuje prvú elektrickú motokáru vyvíjanú na Slovensku, skonštruovanú na totožnom pracovisku.

Ako podotkol Ing. Erik Kučera, PhD., pilotné aplikácie pre virtuálnu a zmiešanú realitu už boli vytvorené a nachádzajú sa na modernej elearningovej webovej stránke. Na tejto webovej stránke sa budú nachádzať aj aplikácie vytvorené v rámci Projektu mladých výskumníkov.

Projekt Výučbové aplikácie vo virtuálnej a zmiešanej realite pre mechatroniku patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant STU.

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytol: Ing. Erik Kučera, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Makový olej má upokojujúce účinky na psychiku, tlmí bolesti hlavy.
Zistite viac