Výsledky revízie záverečných a rigoróznych prác na PraF UK

25. jan. 2019 • Právne vedy

Výsledky revízie záverečných a rigoróznych prác na PraF UK

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poskytol dňa 22. 1. 2019 vyhlásenie o výsledkoch revízie záverečných a rigoróznych prác na Právnickej fakulte UK. Vyhlásenie uvádzame v plnom znení.

Na základe revízie záverečných prác a rigoróznych prác v Akademickej knižnici Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doplnenej o revíziu predmetných prác v ostatných organizačných útvaroch fakulty vykonanej v mesiacoch október a november 2018 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, môžeme konštatovať:

Vykonala sa revízia kandidátskych záverečných prác a dizertačných záverečných prác od roku 1970 po súčasnosť.  Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave chýbajú zo 403 knižničných jednotiek 4 dizertačné práce, a to:

  • „Právny priestor konkurenčného prostredia“ z roku 1995
  • „Některé aspekty negotiorum gestio“ z roku 1994
  • „Ústavnoprávne problémy sociálnych práv“ z roku 1994
  • „Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese“ z roku 1997

Vykonala sa revízia rigoróznych prác od roku 1998 po súčasnosť. Na PraF UK chýbajú z 2402 knižničných jednotiek 2 rigorózne práce:

  • „Verejná správa a jej charakteristické črty“ z roku 1999
  • „Verejná správa na úseku životného prostredia“ z roku 1999

Vykonala sa revízia bakalárskych prác od roku 2006 po súčasnosť (3 778+ knižničných jednotiek) a diplomových prác od roku 2000 po súčasnosť (7 641 knižničných jednotiek), pričom nechýba žiadna bakalárska práca, chýba 22 diplomových prác, od roku 2004 do roku 2011 (väčšinou roky 2005 a 2006), avšak tieto práce máme k dispozícii v elektronickej podobe.

 

Informácie poskytla: Lenka Miller, Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Denisovania pred asi 50-tisíc rokmi obývali našu planétu so skorými Homo sapiens a neandertálcami.
Zistite viac