Vyšla výročná správa programu Erasmus + za rok 2017

30. jan. 2019 • Pedagogické vedy

Vyšla výročná správa programu Erasmus + za rok 2017

V januári tohto roka vyšla výročná správa o programe Erasmus+ za rok 2017. Zo správy vyplýva, že rastie nielen počet podporovaných projektov, ale že sa na programe zúčastňuje aj čoraz viac ľudí. Rok 2017 bol ďalším rekordným rokom. Program Erasmus+ už beží štvrtý rok a patrí k najúspešnejším programom Európskej únie.

Vo výročnej správe sa opäť poukazuje na to, že program Erasmus+ je oveľa viac než len program pre univerzitných študentov a zamestnancov. Naďalej ho môžu využívať aj študenti a zamestnanci odbornej prípravy (160 000), mladí ľudia a pracovníci s mládežou (158 000) a zamestnanci v oblasti vzdelávania dospelých (6 400). Okrem toho boli projekty spolupráce prínosom aj pre učiteľov a zamestnancov škôl (47 000) a ich žiakov (110 000). Okrem každoročného Európskeho týždňa športu sa v rámci programu financovalo 162 športových projektov, do ktorých sa zapojilo 930 organizácií, vrátane desiatich neziskových športových podujatí.

Erasmus+ sa stáva čoraz dostupnejším pre tých, ktorí z neho môžu mať najväčší prínos: ponúka viac príležitostí a poskytuje dodatočné finančné prostriedky účastníkom zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia. V roku 2017 sa do mobilitných aktivít programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania zapojilo takmer 21 000 znevýhodnených študentov a zamestnancov. Tým sa dosiahol celkový počet vyše 67 500 znevýhodnených účastníkov z vysokých škôl od roku 2014 vrátane takmer 2 000 účastníkov s osobitnými potrebami.

Destinácie  do ktorých študenti najradšej chodia


Obohatenie a inovácia programu

Program bol v roku 2017 navyše obohatený o strategické priority EÚ zamerané na digitálne zručnosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré sa okrem iného majú rozvíjať aj prostredníctvom inovatívnych učebných osnov a metód výučby. Napríklad nová mobilná aplikácia Erasmus+ bola od svojho spustenia v polovici roka 2017 stiahnutá a nainštalovaná viac ako 55 000-krát, a online jazykové vzdelávanie využilo od roku 2014 viac ako 380 000 ľudí, ku ktorým patrí takmer 5 500 nových utečencov.

Program Erasmus+ patrí spolu so svojimi predchodcami medzi najúspešnejšie programy EÚ. Od roku 1987 tieto programy ponúkajú najmä mladým ľuďom príležitosti nadobudnúť nové skúsenosti formou zahraničných pobytov. Súčasný program Erasmus+ (2014 – 2020) má rozpočet 14,7 miliardy EUR, vďaka ktorému bude mať viac než 3,7 % mladých ľudí v EÚ príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Geografický rozsah programu sa rozšíril z 11 krajín v roku 1987 na súčasných 33 (všetkých 28 členských štátov EÚ, ako aj Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko). Program je tiež otvorený partnerským krajinám z celého sveta.

V novembri 2017 sa lídri EÚ dohodli na zintenzívnení mobility a výmen, a to i prostredníctvom značne posilneného, inkluzívnejšieho a rozšíreného programu Erasmus+ pre všetky kategórie študentov.

V máji 2018 Komisia predložila návrh ambiciózneho nového programu Erasmus v snahe zdvojnásobiť rozpočet na 30 miliárd EUR v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021 až 2027. Cieľom tohto navýšenia je strojnásobiť počet účastníkov na 12 miliónov a zabezpečiť, aby bol program ešte inkluzívnejší a dostupný ľuďom z rôznych prostredí, a zároveň posilniť jeho medzinárodný rozmer.

Slovensko a Erasmus + v roku 2017

V roku 2017 až 13 149 účastníkov profitovalo v 370 slovenských projektoch z vyššej mobility vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých a mládeže s celkovou výškou grantu 22,56 milióna EUR.

Infografika:

Source: The Erasmus+ Annual Report 2017. © European Commission, 2018

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Erasmus+: Výročná správa za rok 2017

Erasmus+ Annual Report Factsheets Slovakia 

Tlačová správa z 24. januára 2019

Infographics package

Ďalšie informácie

Erasmus+: Výročná správa za rok 2017

 

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ovos siaty sa vyznačuje vynikajúcou nutričnou a dietetickou hodnotou.
Zistite viac