Výskum UK: Viac testosterónu = menej romantická láska

11. feb. 2015 • Lekárske vedy

Výskum UK: Viac testosterónu = menej romantická láska

Bratislava 11. februára 2015: Vysoké koncentrácie testosterónu v krvi mladých mužov priamo súvisia s tendenciou menej romantického prežívania lásky. Dokazujú to výsledky najnovšej štúdie fyziológov Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

Láska rovnako ako iné emócie je regulovaná hormónmi. Jedným z nich je aj testosterón, ktorého vysoké koncentrácie v krvi sa u mladých mužov prejavujú menej romantickým prežívaním a menej altruistickým a viac zištným štýlom lásky. Vyplýva to z výskumu fyziológov Univerzity Komenského v Bratislave (Lekárska fakulta UK) – RNDr. Jaroslavy Durdiakovej, PhD., pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., a doc. MUDr. Ing. RNDr. Petra Celeca, PhD., MPH, ktorí vo svojej štúdii sledovali endokrinné faktory zodpovedné za prežívanie lásky u mladých zdravých mužov.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje správanie mužov v láske, je aj miera pôsobenia testosterónu v období pred narodením. Testosterón má vplyv na organizáciu mozgu počas vývinu v maternici a moduluje tým poznávacie funkcie (napr. priestorové schopnosti), ale aj emočné vlastnosti po narodení. „Nízke hladiny testosterónu v tomto období spôsobia, že neskôr v dospelosti sú muži viac romantickí. Naopak, vysoké dávky testosterónu v prenatálnom období predurčujú, že muži sú v dospelosti menej romantickí,“ približuje výskum Jaroslava Durdiaková.

Koncentrácie testosterónu počas prenatálneho obdobia je možné odhadnúť podľa pomeru dĺžky dvoch konkrétnych prstov: ukazováka a prstenníka. U mužov je typické, že prstenník je dlhší ako ukazovák. Nižší pomer prstov ukazováka a prstenníka svedčí o silnejšom vplyve testosterónu na plod v období pred narodením.

„Ľudské správanie je determinované nielen spoločenskými vplyvmi, ale aj hormónmi, ako ukazuje výskum, ktorý pomáha dopĺňať mozaiku poznania,“ hovorí o výsledkoch výskumu prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK.

O širokom účinku testosterónu svedčia aj výsledky predchádzajúceho výskumu vyššie uvedeného tímu z Univerzity Komenského o tom, že vysoké hladiny testosterónu v prenatálnom období môžu súvisieť s pôvodom nadania a lepšou priestorovou orientáciou u mladých chlapcov.

Výsledky tohto výskumu boli prezentované na Fyziologických dňoch 2015 v Brne a sú súčasťou širšieho a dlhodobého výskumu vplyvu testosterónu na kognitívne a behaviorálne charakteristiky, ktorý Univerzita Komenského, ako prvá akademická inštitúcia na Slovensku realizuje už dve desaťročia.

Autor:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

Súvisiace:

Galérie
Doc. Peter Celec
17. júl. 2015
Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
VC 6/2020 železany
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Vedci zistili, že na bunkovej úrovni je človek vlastne baktéria. (Projekt: Ľudský mikrobióm)
Zistite viac