Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť

20. feb. 2018 • Fyzikálne vedy

Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť

Vedci z Elektrotechnického ústavu SAV sú zapojení do projektu, ktorý sa zaoberá výskumom a inováciami urýchľovačov častíc. Ide o integrujúci projekt ARIES, ktorého cieľom je vývoj európskych infraštruktúr pre urýchľovače častíc, spolufinancovaný v rámci programu Európskej komisie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Viac ako štyri roky sa projekt ARIES usiluje o zlepšenie výkonu, dostupnosti a udržateľnosti urýchľovačov častíc, prenesenie výhod a aplikácií technológie urýchľovača smerom na vedu a spoločnosť a rozšírenie a integráciu Európskej urýchľovacej komunity. Projekt bol spustený v minulom roku v máji a potrvá do apríla 2021.

Celkovo je v ňom zapojených 41 partnerov z akademickej a priemyselnej oblasti z 18 rôznych európskych krajín a zahŕňa aj CERN. Práca je štruktúrovaná v 18-tich pracovných balíkoch, ktoré zahŕňajú celý rad sieťových aktivít (Networking Activities, NAs), spoločné výskumné aktivity (Joint Research Activities, JRAs) a aktivity nadnárodného prístupu (Transnational Access Activities, TNAs).

Skupina slovenských vedcov z Elektrotechnického ústavu SAV je zapojená v pracovnom balíku 15, „Thin film for Superconducting RF Cavities“. Názov projektu je Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť (Accelerator research and innovation for european science and society), v rámci ktorého je zodpovedným riešiteľom Mgr. Eugen Seiler, PhD. z Elektrotechnického ústavu SAV.

Realizátori projektu sú presvedčení, že budúce urýchľovače budú potrebovať vyššiu energiu a jas, aby mohli vedci pokračovať v skúmaní základných stavebných kameňov vesmíru. Na dosiahnutie tohto cieľa musia byť najprv vyvinuté nové technológie a materiály, aby sa infraštruktúry urýchľovačov mohli vyrovnať s požiadavkami budúceho výskumu.

zapojené krajiny

 

Urýchľovače a ich súvisiace technológie sa používajú v rôznych vedeckých disciplínach a majú široké uplatnenie v oblastiach ako priemysel, zdravotníctvo, energetika, životné prostredie, bezpečnosť a kultúrne dedičstvo.

Projekt ARIES bude kombinovať inovatívny program výskumu a vývoja so širším zapojením vedeckej komunity, aby sa zabezpečila budúcnosť urýchľovačov.

Kľúčovými cieľmi projektu sú vypracovať a demonštrovať nové pojmy a ďalej vylepšiť existujúcu technológiu urýchľovača, tiež poskytnúť európskym výskumníkom a predstaviteľom priemyslu prístup k špičkovým výskumným a testovacím infraštruktúram urýchľovača, ďalej rozšíriť a integrovať Európsku urýchľovaciu komunitu, vytvoriť spoločnú stratégiu na zabezpečenie udržateľného akcelerátora S & T a v neposlednom rade podporovať inovatívne technológie s trhovým potenciálom tým, že sa rozvíjajú koncepcie a návrhy medicínskych, priemyselných a environmentálnych aplikácií urýchľovačov s perspektívou dosiahnuť výhody európskej spoločnosti ako celku.

Ako zmluvný záväzok voči Európskej únii sa realizátori projektu zaviazali k množstvu správ, ktoré budú napísané a verejne prístupné.

 

Viac informácií o projekte ARIES

 

Informácie poskytol: Mgr. Eugen Seiler, PhD. z Elektrotechnického ústavu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: webová stránka projektu ARIES

Uverejnila: VČ

 

Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Autizmus je neurovývinová porucha, spôsobená chybami vo vývine neurónov a ich spojení.
Zistite viac