Vstup do komerčných solárií budú môcť v budúcom roku využívať len dospelí

19. aug. 2019 • Zdravotné vedy

Vstup do komerčných solárií budú môcť v budúcom roku využívať len dospelí

V rámci prevencie zdravia u mladistvých solária zrejme budú onedlho môcť využívať len dospelí. Rezort zdravotníctva spolu s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR plánujú úpravou legislatívy posilniť prevenciu v oblasti ochrany zdravia mladistvých a zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože. V praxi to bude znamenať, že osoby mladšie ako 18 rokov budú mať zo zákona zákaz návštev komerčných solárií za účelom opaľovania sa umelým zdrojom ultrafialového žiarenia (UV).

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská považuje zmeny v poskytovaní služieb komerčných solárií za opodstatnené a pripomína, že zákaz vstupu pre osoby mladšie ako 18 rokov je aktuálne platný napríklad v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Taliansko, Švédsko, Nórsko, Kanada či vo vybraných krajinách Spojených štátov amerických.

„Ultrafialové žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén a osoby mladšie ako 18 rokov zaraďujeme medzi rizikovú skupinu. Pokožka mladistvých je tenšia, a preto omnoho citlivejšia na účinky UV žiarenia. Závery epidemiologických štúdií IARC potvrdili, že vystavenie sa UV žiareniu v mladosti najviac prispieva k poškodeniu kože a riziku rozvoja melanómu v ďalšej časti života. V súčasnosti je vo svete zaznamenávaný významný nárast melanómu kože najmä medzi mladými ženami do 30 rokov. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú 2,5 až 3-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu,“vysvetlila potrebu plánovaných zmien ministerka zdravotníctva SR s tým, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ani Európsky kódex proti rakovine neodporúča používať solárne zariadenia na kozmetické účely.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas si od úpravy legislatívy sľubuje nielen posilnenú prevenciu v oblasti ochrany zdravia mladistvých, ale aj zodpovednejší prístup k danej problematike zo strany prevádzkovateľov.

„Obmedzenie osobám mladším ako 18 rokov navštevovať komerčné soláriá za účelom opaľovania sa umelým zdrojom UV žiarenia doteraz vyplývalo iba z európskej technickej normy pre soláriá. Prax nám však ukázala, že opatrenie je nedostatočné, pretože niektorí prevádzkovatelia napriek tomu umožňujú mladistvým opaľovať sa v solárnych zariadeniach - spomínaná norma nie je záväzná s čím je spojená aj sťažená situácia pri vymáhaní porušenia zákazu od prevádzkovateľov,“ uviedol hlavný hygienik SR a dodal, že ak bude zákaz explicitne stanovený v zákone, umožní to vymáhanie jeho porušenia.

Návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý sa zmenami v poskytovaní služieb komerčných solárií zaoberá, bol súčasťou medzirezortného pripomienkového konania a v blízkom čase bude predmetom rokovania vlády SR. Zmeny by mali byť účinné od januára budúceho roka.

 

Informácie poskytol: Úrad verejného zdravotníctva SR

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

 

Súvisiace:

Podujatia
prednáška|Večer zVEDAvých 2019-12
11. dec. 2019 18.30 hod.
Hore
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
VC 6/2020 železany
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
V rozvojových krajinách žije 80 percent obyvateľov Zeme.
Zistite viac