Všetko o baníctve sa dozviete v Banskej Štiavnici

03. aug. 2019 • Technické vedy

Všetko o baníctve sa dozviete v Banskej Štiavnici

Zaujíma vás baníctvo a banská technika? Potom by ste toto leto mali navštíviť Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a pozrieť si zbierky tohto najstaršieho špecializovaného múzea na Slovensku. Odporúčame vám ho v rámci seriálu Kam za vedou.

Múzeum v mesiacoch júl – august 2019 organizuje nasledujúce podujatia:

,,Letná ponuka v expozícii Handlová ”, Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, SNP 25, Handlová, program

,,Geobádateľňa pre všetkých ”, Berggericht-Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica, vždy v stredu o 13.00 hod., program

,,Letné tvorivé dielne v Dielničke ”, Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, júl – august, program

,,KAMMERHOF DEŤOM”, Baníctvo na Slovensku-Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, júl – august, program

,,Noci z Nového zámku”, Nový zámok, Novozámocká 22, Banská Štiavnica, 13. júl, 3. august 2019, 18.00 – 23.00 hod.

Program výstav:

,,TOTO! je Kabinet ilustrácie IX. ”, Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica, do 29.septembra 2019

,,Peter Valach-Cestou domov som skoro levitoval”, Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica, od 21.júna 2019

,,Starý zámok a Banská Štiavnica v obrazoch”, Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica, dlhodobá výstava

Ing. M. Sombathyová a Mgr. A. Ďuricová z múzea dávajú záujemcom do pozornosti expozíciu v Kammerhofe, ktorá je najväčšou expozíciou baníctva na Slovensku.

„V našich múzeách sa návštevníci stretnú s originálnymi zbierkami. Expozícia Berggericht okrem inovovanej prehliadky ponúka program v Geobádateľni, v Kammerhofe si návštevníci môžu pozrieť 3D modely banských máp, zážitok v podzemí Banského múzea v prírode sa nedá ničím iným nahradiť ... Ak sú mladí vedci tvoriví, môžu navštíviť letné remeselno-výtvarné tvorivé dielne v ´dielničke´ (6. 8. – 10. 8., 13. 8. – 17. 8.).“

Ak sa bližšie pozrieme na Kammerhof, ide o najrozsiahlejšiu expozíciu, ktorá nie je len o banskej technike. Na webovej stránke múzea sa o expozícii uvádza: Banícke školstvo, história najvýznamnejšieho banského úradu na našom území (pôsobil v Banskej Štiavnici  od 16.storočia), galéria dobového portrétu – banských odborníkov a významných osobností, ľudové umenie s baníckou tematikou, slávnostný banícky odev – to všetko súviselo s baníctvom a je v expozícii prezentované predovšetkým zachovanými autentickými dobovými predmetmi. „Samotné baníctvo – ťažba suroviny sa začína objavením ložiska, geologickým prieskumom, používa pri nej rôzne pracovné nástroje, potrebné sú banské mapy, svietidlá, dopravné prostriedky. Z podzemia sa často musí odstrániť spodná voda, aby sa tam dalo pracovať – človek využíva čerpacie zariadenia a na ich pohon, ako aj na pohon ďalších zariadení, ktoré používa pri ťažbe a spracovaní suroviny sú nutné energie (konská, vodná, stlačený vzduch, elektrická...). Tieto zložité aj jednoduchšie činnosti, ktoré banská práca predstavuje, sú v expozícii prezentované od najstarších archeologických nálezov až po 20. storočie.“

Návštevníci si môžu pozrieť viac ako 800 originálnych predmetov, dobové ilustrácie, historické fotografie a mapy a funkčné modely sprevádzajú návštevníka v 9 expozičných celkoch. Spolu s umelecko-historickou časťou v ďalších 5 miestnostiach získa návštevník zaujímavý obraz o baníctve a aj o tom, kam jeho vplyv zasahoval.

jedna z expozícii

Expozícia Berggericht. To je viac ako 400 rôznych druhov minerálov z lokalít celého sveta, ktoré sú usporiadané do súčasne platného taxonomického systému. Dôraz je kladený najmä na minerály zo Slovenska. Kritériom členenia minerálov do príslušných tried je ich chemické zloženie a vnútorná štruktúra.

Medzi rarity expozície patria napríklad vzorka hessitu z lokality Botes v Rumunsku, stefanit a polybazit z Hodruše a farmakosiderit z Novej Bane. Expozícia sa môže pochváliť veľmi peknými ukážkami minerálov, ktoré majú na Slovensku miesto svojho prvého popisu na svete. Sú to napríklad: hodrušit z Hodruše, euchroit, libethenit a mrázekit z Ľubietovej, hauerit z Vígľašskej Huty, tetradymit zo Župkova a vashegyit zo Železníka.

„Hoci medzi verejnosťou rozšírené tvrdenie, že výskyt holubníkového (žezlového) kremeňa je takmer len výsadou Banskej Štiavnice, nie je pravdivé, relatívna hojnosť a mimoriadna kvalita vzoriek tohto typu kremeňa z banskoštiavnických rudných žíl a dutín sekundárneho kvarcitu ho zaraďuje medzi symboly Banskej Štiavnice. Nie náhodou je jeho zobrazenie aj súčasťou loga CHKO Štiavnické vrchy. Nádherné ukážky holubníkového kremeňa a ametystu sú ozdobou expozície,“ poznamenávajú na webovej stránke múzea.

mineralogická expozícia

V neposlednom rade vás isto zaujme aj štôlňa Michal – ústi v nádvorí budovy a bola adaptovaná na pivničné priestory. Ide o prekop na podložnú vetvu žily Špitáler, napájajúci sa na chodbu po žile, ktorá však už pre návštevníkov nie je sprístupnená. Spojenie s ďalšou krátkou, na povrch ústiacou chodbou vytvára priestor majúci v pôdoryse tvar podkovy. Návštevník sa môže oboznámiť a banskými vozíkmi – „huntíkmi“.

Slovenské banské múzeum predstavuje komplex 8 expozícií, zameraných na históriu slovenského baníctva a samotnej Banskej Štiavnice, ktorá bola v minulosti baníckym mesto európskeho významu.

Múzeum celkovo spravuje nasledujúce expozície:

  • Banské múzeum v prírode
  • Starý zámok
  • Nový zámok
  • Berggericht – Mineralogickú expozíciu
  • Kammerhof – Baníctvo na Slovensku
  • Galériu Jozefa Kollára
  • Dedičnú odvodňovaciu štôlňu Glanzenberg
  • Expozícia uhoľného baníctva na Slovenku, Handlová

 

Informácie poskytli: Ing. M. Sombathyová a Mgr. A. Ďuricová, Slovenské banské múzeum

Ďalší zdroj informácií:

https://www.muzeumbs.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://www.muzeumbs.sk/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Parazitárne zoonotické ochorenia alebo zoonózy sa prenášajú zo zvierat na človeka rôzne.
Zistite viac