Voda kľúč k životu

23. feb. 2018 • Biologické vedy

Voda kľúč k životu

Aktuálne vydanie relácie VEDA SK bude tentokrát venované vode. O tom, akým je voda bohatstvom, ale v prípade povodní aj ohrozením, budú v Rádiu Slovensko v sobotu 24. februára od 22.20 hodiny večer rozprávať hydrológovia Slovenskej akadémie vied (SAV),  RNDr. Pavla Pekárová, DrSc. a RNDr. Pavol Miklánek, CSc.

Ústav hydrológie SAV má v regióne Slovenskej republiky nezastupiteľné postavenie. Transformuje poznatky z jednotlivých oblastí svetovej hydrológie do našich podmienok a získava originálne poznatky o vlastnostiach hydrologického cyklu v podmienkach povodí slovenských riek. Zovšeobecnením a publikovaním poznatkov výskumu ústav prispieva k rozvoju hydrológie ako vednej disciplíny.

Pracovníci ústavu sa pri riešení problémov zameriavajú na vzájomnú interakciu medzi povrchovými, podzemnými a pôdnymi vodami v ich časovom a priestorovom prejave. Odborníci budú diskutovať aj o tom, že na Slovensku sa napriek vyšším zrážkam znižuje koeficient odtoku a po roku 1990 sa výrazne zvýšil výpar z územia SR.

Téma hydrológie je aktuálna z viacerých dôvodov. So zvyšujúcim sa počtom obyvateľov, zvyšujúcou sa teplotou vzduchu a aj pre rastúce nároky priemyslu na vodu budú aj na Slovensku celkovo neustále stúpať nároky na vodu.

 

Informácie poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Pixabay.com /minka2507/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Podujatia
diskusia|Voda kľúč k životu (2018)
24. feb. 2018 22.20 hod.
Články
Hore
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
Quark_2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Mitochondria je organela, v ktorej sa sústreďujú kľúčové procesy bunkovej energetiky.
Zistite viac