Voda kľúč k životu

23. feb. 2018 • Biologické vedy

Voda kľúč k životu

Aktuálne vydanie relácie VEDA SK bude tentokrát venované vode. O tom, akým je voda bohatstvom, ale v prípade povodní aj ohrozením, budú v Rádiu Slovensko v sobotu 24. februára od 22.20 hodiny večer rozprávať hydrológovia Slovenskej akadémie vied (SAV),  RNDr. Pavla Pekárová, DrSc. a RNDr. Pavol Miklánek, CSc.

Ústav hydrológie SAV má v regióne Slovenskej republiky nezastupiteľné postavenie. Transformuje poznatky z jednotlivých oblastí svetovej hydrológie do našich podmienok a získava originálne poznatky o vlastnostiach hydrologického cyklu v podmienkach povodí slovenských riek. Zovšeobecnením a publikovaním poznatkov výskumu ústav prispieva k rozvoju hydrológie ako vednej disciplíny.

Pracovníci ústavu sa pri riešení problémov zameriavajú na vzájomnú interakciu medzi povrchovými, podzemnými a pôdnymi vodami v ich časovom a priestorovom prejave. Odborníci budú diskutovať aj o tom, že na Slovensku sa napriek vyšším zrážkam znižuje koeficient odtoku a po roku 1990 sa výrazne zvýšil výpar z územia SR.

Téma hydrológie je aktuálna z viacerých dôvodov. So zvyšujúcim sa počtom obyvateľov, zvyšujúcou sa teplotou vzduchu a aj pre rastúce nároky priemyslu na vodu budú aj na Slovensku celkovo neustále stúpať nároky na vodu.

 

Informácie poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Pixabay.com /minka2507/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Podujatia
diskusia|Voda kľúč k životu (2018)
24. feb. 2018 22.20 hod.
Články
Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Bunková smrť, odborne nazývaná apoptóza, je pre človeka nielen užitočná, ale aj potrebná.
Zistite viac