Vo vedeckom parku UK bude zriadené Laboratórium pre pokročilé materiály

25. jún. 2018 • Iný

Vo vedeckom parku UK bude zriadené Laboratórium pre pokročilé materiály

Na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) bude zriadené Laboratórium pre pokročilé materiály (LAMatCU) za 2,5 milióna eur. Pod vedením svetovo uznávanej autority sa jeho výskum zameria na konverziu a uskladňovanie energie. Ide o projekt programu Horizon 2020 (H2020) v rámci schémy ERAChairs, podporujúcej rozširovanie výskumnej excelencie v 15 krajinách EÚ, ktoré sa svojím výskumným výkonom zaraďujú k „nízko inovatívnej“ časti EÚ. UK obstála v tvrdej konkurencii, keďže z 96 návrhov Európska komisia podporí 14.

Ako nás informovala Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK, laboratórium sa bude nachádzať na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) a vo Vedeckom parku UK. Má ambíciu stať sa výskumno-vývojovým centrom pre špičkový výskum v oblasti nových materiálov. Podľa informácií Lenky Miller, vedúci LAMatCU bude vybraný v otvorenej medzinárodnej súťaži. „Očakávame, že to bude osobnosť, ktorá sa dokáže presadiť v silnej konkurencii pri získavaní grantov podporujúcich excelentný výskum v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA),“ hovorí vedúci projektu prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., z Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom projektu je nastavenie trvalo udržateľných podmienok pre výskum v súlade so štandardmi ERA. LAMaTCU pozitívne ovplyvní motiváciu mladých domácich vedcov uskutočňovať výskum v SR a má sa stať aj atraktívnym pracoviskom pre talenty zo zahraničia.

Pre udelenie grantu bolo rozhodujúce, že navrhované interdisciplinárne pracovisko bude pôsobiť v tvorivom vedeckom prostredí s motivujúcim modelom financovania založenom na báze vedeckého a pedagogického výkonu pracovísk na PriF UK. Vychádza z aktivít katedier anorganickej chémie, organickej chémie, fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK v oblasti materiálového výskumu, kde pôsobia dva špičkové tímy identifikované Akreditačnou komisiou SR. Návrh projektu vznikol ako kolektívne dielo pod vedením prof. Jozefa Nogu s významným prispením prof. Ivana Černušáka a technickou pomocou Dr. Lukáša F. Pašteku, ako i Mgr. Zuzany Lisoňovej, vedúcej Oddelenia projektov Rektorátu UK.

Ako zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Vďaka tomuto jedinečnému projektu budeme môcť na naše pracoviská pritiahnuť ďalších elitných svetových vedcov. UK sa jednoznačne profiluje ako výskumná univerzita s dôrazom na excelentnosť vedy nielen v stredoeurópskom, ale aj európskom a svetovom priestore, o čom svedčia výkony našich špičkových vedcov a tímov, ako aj ich úspešná spolupráca na medzinárodnej úrovni. Patrí k nim aj tím profesora Nogu,“

Toto je už štvrtý projekt programu H2020, ktorý je koordinovaný Univerzitou Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK vedie twinningový projekt ELEvaTE (tím experimentálnych fyzikov pod vedením prof. Štefana Matejčíka) a sieť FORMILK pre výmenné pobyty Marie Skłodowska-Curie-RISE (tím biofyzikov pod vedením prof. Tibora Hianika). Na PriF UK tiež vďaka individuálnemu grantu Marie Skłodowska-Curie pôsobí Dr. Peter Hrobárik u prof. Jozefa Nogu.

 

Informácie poskytla: Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

Redigovala a spracovala: MI

Budova Vedeckého parku UK, foto: Vladimír Kuric (UK)

 

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ekologické faktory spoločne vytvárajú prostredie pre život jednotlivých organizmov.
Zistite viac