Víťazným projektom súťaže EQUITONE je návrh univerzitnej športovej haly Bc. Evy Mišovýchovej

23. dec. 2018 • Stavebné inžinierstvo

Víťazným projektom súťaže EQUITONE je návrh univerzitnej športovej haly Bc. Evy Mišovýchovej

Najlepším projektom sa v rámci študentskej súťaže EQUITONE – originálne odvetrané fasády v akademickom roku 2017/2018 podľa odbornej poroty stal návrh univerzitnej športovej haly Bc. Evy Mišovýchovej, pedagóg doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD. V návrhu prepojila niekoľko farebne aj typovo odlišných vláknocementových dosiek a vytvorila tak vizuálne zaujímavú fasádu. Objekt pozostáva z dvoch dilatačných celkov a bol navrhnutý tak, aby slúžil študentom, ale aj širokej verejnosti.

Súčasťou športovej haly sú dve basketbalové ihriská, jedno futbalové ihrisko, posilňovňa, bazén, ale aj učebne, kancelárie či priestory pre jogu, stolný tenis a squash. Univerzitná športová hala má mladých ľudí priviesť k športu a naučiť ich efektívnejšie využívať voľný čas. „Do súťaže som sa zapojila predovšetkým preto, že ma zaujala samotná téma a možnosť vytvoriť projekt s použitím fasádneho obkladu EQUITONE. Je to výborný materiál na stvárnenie prevetrávaných fasád a má veľký potenciál. Veľmi oceňujem, že ide o ekologický, prírodný materiál so širokými možnosťami použitia,“ uviedla víťazka Eva Mišovýchová.

Projektový manažér EQUITONE pre Slovenskú republiku Juraj Palamarčuk zhodnotil prácu nasledovne: „Zaujalo nás, že študentka vo svojom projekte navrhla na športovú halu viac typov fasádnych dosiek v širokej farebnej škále. Na prevetrávanú fasádu použila biely vláknocementový obklad EQUITONE [tectiva], ktorý skombinovala s rôznofarebnými fasádnymi doskami EQUITONE [pictura]. Vytvorila tak nielen funkčnú, ale aj vizuálne zaujímavú fasádu.“

ukážka víťazného projektu

Úlohou študentov v rámci súťaže bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný projekt a následne pre realizačný projekt existujúceho alebo fiktívneho objektu s odvetranou fasádou s použitím obkladového materiálu EQUITONE a aspoň jedného okruhu detailov tejto značky. Do 5. ročníka sa prihlásilo 17 projektov. Medzi hodnotiace kritériá projektov patrili výber typu stavby (administratíva, škola...), tvar budovy, osadenie budovy, hmotová kompozícia, plánované využitie, vnútorná dispozícia, napojenie na infraštruktúru, použitie detailov Equitone a fasádneho obkladu Equitone ako aj samotné technické riešenie.

„Študenti 5. ročníka odboru architektonické konštrukcie a projektovanie na Stavebnej fakulte STU odovzdali aj v tomto roku zaujímavé projekty. Ani tentoraz nebolo jednoduché vybrať víťaznú prácu, ktorá v najväčšej miere splnila súťažné podmienky a zaslúžila si prvenstvo. Posudzovali sme najmä architektonické riešenie stavby, čiže výber typu stavby, tvaru budovy, jej plánované využitie, napojenie na infraštruktúru, ale aj spôsob uplatnenia fasádneho obkladu a detailov EQUITONE,“ vysvetľuje Juraj Palamarčuk.

Ďalšie ocenené projekty:

2.    miesto

Knižnica s kultúrnym centrom
Poslucháč: Bc. Ivana Štyriaková
Pedagóg: Ing. Adela Palková, PhD.

3.    miesto

Mestská multifunkčná športová hala
Poslucháč: Bc. Jakub Rendek
Pedagóg: doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.

Najlepšiu prácu si vybrala v období od 1. augusta do 16. septembra 2018 aj široká verejnosť von-line hlasovaní na stránke www.originalnefasady.sk. V boji o najsympatickejší návrh zvíťazil projekt Galéria moderného umenia MODART autorky Nicole Pellerovej.

 

Zdroj ilustrácií a informácií:

https://www.originalnefasady.sk/o-sutazi/

https://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/5.-rocnik-sutaze-equitone-originalne-odvetrane-fasady.html?page_id=7496

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pachypleurosaurius je najstarší plaz Slovenska.
Zistite viac