Víťazky Ceny EÚ pre ženy inovátorky za rok 2019

27. máj. 2019 • Iný

Víťazky Ceny EÚ pre ženy inovátorky za rok 2019

Komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas na konferencii VivaTech v Paríži oznámil dňa 16. 5. 2019 štyri víťazky tohoročnej  Ceny Európskej komisie pre ženy inovátorky. (EU Prize for women innovators 2019)

Cena je financovaná v rámci programu Horizont 2020, programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií.

Víťazkami Ceny EÚ za rok 2019 pre ženy inovátorky sú:

Irina Borodina (Litva), zakladateľka a CTO BioPhero, biotechnologickej spoločnosti v Dánsku, ktorá sa zaoberá výrobou feromónov, ako bezpečnou, dostupnou a efektívnou alternatívou k pesticídom.

Martine Caroff (Francúzsko), zakladateľka a CSO až dvoch biotechnologických spoločností: LPS-BioSciences, ktorá sa špecializuje vo výrobe bakteriálnych endotoxínov na vakcíny, in vitro diagnostiku, kozmetiku a výrobu lekárskych pomôcok a HEPHAISTOS-Pharma, ktorá vyvíja imunoterapiu pre onkológiu.

Shimrit Perkol-Finkel (Izrael), spoluzakladateľka a CEO ECOncrete Tech, podniku, ktorý vyrába citlivé riešenie pre životné prostredie v podobe betónových produktov na ktorých sa môže uchytiť život, a tým prispievajú k biologickým a ekologickým riešeniam v mestách na pobrežiach a prímorských infraštruktúrach.

Cenu Rising Innovator za rok 2019 získala:

Michela Puddu (Taliansko), spoluzakladateľka a CEO Haelixa, podniku vo Švajčiarsku. Spoločnosť využíva inteligentné riešenia na báze DNA na zabezpečenie etických a transparentných praktík v priemysle, so špeciálnym zameraním na trvalo udržateľné produkty, ako je organická bavlna.

Čo je EU Prize for women innovators?

Ide o peňažnú odmenu, ktorá sa každoročne udeľuje európskym ženám, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inováciu.

Prečo táto cena vznikla

Ženy sú nedostatočne zastúpené z hľadiska vytvárania inovačných podnikov. Toto je nevyužitý potenciál pre Európu, ktorá potrebuje optimalizovať všetky dostupné zdroje, aby zostala konkurencieschopná a aby našla riešenia našich spoločenských výziev. Toto ocenenie uznáva úlohu žien pri zavádzaní inovácií na trh a oceňuje vynikajúce úspechy podnikateliek inovačných spoločností.

Celkovo bolo doručených 154 žiadostí z celej Európskej únie a krajín pridružených k Horizontu 2020. Do užšieho výberu pre záverečné ocenenie sa následne dostalo 13 finalistiek. Snahou ocenenia je upozorniť na inovátorské počiny žien a zvýšiť u týchto vynálezov povedomie aj u verejnosti.

Cena je udeľovaná až 4 ženám, ktoré majú najväčší vplyv na inovačný ekosystém tým, že premenia myšlienky na nové a moderné produkty a /alebo služby v prospech európskych občanov.

Podrobnosti o cene pre najlepšie inovátorky a ďalšie finalistky nájdete tu.


Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

https://ec.europa.eu/info/news/2019-eu-prize-women-innovators-commission-awards-four-outstanding-entrepreneurs-2019-may-16_en

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en&pk_campaign=rtd_news

Foto: https://biophero.com/news.html

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Rituál zdobenia stromov v období pred zimným slnovratom siaha do predkresťanských čias.
Zistite viac