Víťazky Ceny EÚ pre ženy inovátorky za rok 2019

27. máj. 2019 • Iný

Víťazky Ceny EÚ pre ženy inovátorky za rok 2019

Komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas na konferencii VivaTech v Paríži oznámil dňa 16. 5. 2019 štyri víťazky tohoročnej  Ceny Európskej komisie pre ženy inovátorky. (EU Prize for women innovators 2019)

Cena je financovaná v rámci programu Horizont 2020, programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií.

Víťazkami Ceny EÚ za rok 2019 pre ženy inovátorky sú:

Irina Borodina (Litva), zakladateľka a CTO BioPhero, biotechnologickej spoločnosti v Dánsku, ktorá sa zaoberá výrobou feromónov, ako bezpečnou, dostupnou a efektívnou alternatívou k pesticídom.

Martine Caroff (Francúzsko), zakladateľka a CSO až dvoch biotechnologických spoločností: LPS-BioSciences, ktorá sa špecializuje vo výrobe bakteriálnych endotoxínov na vakcíny, in vitro diagnostiku, kozmetiku a výrobu lekárskych pomôcok a HEPHAISTOS-Pharma, ktorá vyvíja imunoterapiu pre onkológiu.

Shimrit Perkol-Finkel (Izrael), spoluzakladateľka a CEO ECOncrete Tech, podniku, ktorý vyrába citlivé riešenie pre životné prostredie v podobe betónových produktov na ktorých sa môže uchytiť život, a tým prispievajú k biologickým a ekologickým riešeniam v mestách na pobrežiach a prímorských infraštruktúrach.

Cenu Rising Innovator za rok 2019 získala:

Michela Puddu (Taliansko), spoluzakladateľka a CEO Haelixa, podniku vo Švajčiarsku. Spoločnosť využíva inteligentné riešenia na báze DNA na zabezpečenie etických a transparentných praktík v priemysle, so špeciálnym zameraním na trvalo udržateľné produkty, ako je organická bavlna.

Čo je EU Prize for women innovators?

Ide o peňažnú odmenu, ktorá sa každoročne udeľuje európskym ženám, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inováciu.

Prečo táto cena vznikla

Ženy sú nedostatočne zastúpené z hľadiska vytvárania inovačných podnikov. Toto je nevyužitý potenciál pre Európu, ktorá potrebuje optimalizovať všetky dostupné zdroje, aby zostala konkurencieschopná a aby našla riešenia našich spoločenských výziev. Toto ocenenie uznáva úlohu žien pri zavádzaní inovácií na trh a oceňuje vynikajúce úspechy podnikateliek inovačných spoločností.

Celkovo bolo doručených 154 žiadostí z celej Európskej únie a krajín pridružených k Horizontu 2020. Do užšieho výberu pre záverečné ocenenie sa následne dostalo 13 finalistiek. Snahou ocenenia je upozorniť na inovátorské počiny žien a zvýšiť u týchto vynálezov povedomie aj u verejnosti.

Cena je udeľovaná až 4 ženám, ktoré majú najväčší vplyv na inovačný ekosystém tým, že premenia myšlienky na nové a moderné produkty a /alebo služby v prospech európskych občanov.

Podrobnosti o cene pre najlepšie inovátorky a ďalšie finalistky nájdete tu.


Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

https://ec.europa.eu/info/news/2019-eu-prize-women-innovators-commission-awards-four-outstanding-entrepreneurs-2019-may-16_en

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en&pk_campaign=rtd_news

Foto: https://biophero.com/news.html

 

Hore
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
VC 6/2020 železany
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Zjednodušene povedané pri rekuperácii ide o spätné získavanie tepla z odpadového tepla.
Zistite viac