Vírusy hepatitídy a HIV by sa mali do roku 2030 čo najviac eliminovať

06. feb. 2019 • Zdravotné vedy

Vírusy hepatitídy a HIV by sa mali do roku 2030 čo najviac eliminovať

Vo svete prebieha globálne úsilie na odstránenie vírusu hepatitídy a vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV) do roku 2030, ako ohrozenia verejného zdravia. Na dosiahnutie tohto cieľa, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) identifikovali niekoľko cieľov v rámci starostlivosti o vírus hepatitídy B (HBV), vírus hepatitídy C (HCV) a HIV. Ide o podporovanie včasnej diagnózy, zvyšovanie liečby a zníženie mortality súvisiacej s chorobou.

Obálka publikácie: Public health guidance on HIV, hepatitis B and C testing in the EU/EEA V Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore (EHP) je odhadovaných 4,7 milióna ľudí chronicky infikovaných vírusmi hepatitídy B (HBV) a 3,9 milióna hepatitídou C (HCV). Skupiny s vysokou prevalenciou infekcie vírusov hepatitídy B  a hepatitídy C  zahŕňajú hlavne migrantov narodených v endemických krajinách, mužov, ktorí majú sex s mužmi (MSM), osoby, ktoré si injekčne pichajú drogy  a osoby vo väzení. Odhady nediagnostikovaných prípadov HBV vo všeobecnej populácii sú vzácne a v rozpätí od 40 % do 85 % v určitých krajinách EÚ/EHP, ak sú k dispozícii, zatiaľ čo zodpovedajúce odhady pre HCV vo všeobecnosti sa pohybovali od 20 % do 91 %.

V roku 2015 bolo v EÚ/EHP približne 810 000 ľudí žijúcich s HIV (HIV/AIDS) vrátane 120 000 ľudí (t. j. 14,8 % všetkých ľudí žijúcich s HIV/AIDS), ktorí si neuvedomili svoj status. Štyridsať percent nových diagnóz v roku 2016 bolo medzi MSM a 40 % všetkých hlásených prípadov bolo medzi migrujúcimi populáciami. Zatiaľ čo počet nových HIV bol na úrovni okolo 30 000 ročne, v roku 2016 došlo k prvému jasnému poklesu za desať rokov, diagnóza zostala pomerne stabilná.

Napriek tomuto povzbudivému vývoju sa polovica všetkých osôb diagnostikovaných v roku 2016 prezentovala neskoro, a preto nemali prospech z včasnej liečby alebo opatrení na zníženie rizika prenosu HIV na svojich partnerov.

V súčasnosti sú už efektívne liečebné postupy, ktoré nielen výrazne zlepšujú výsledky pacientov, ale takisto zabraňujú ďalšiemu vývoju a prenosu všetkých troch krvných vírusov. Zatiaľ čo HIV a často infekcia HBV vyžadujú celoživotné liečenie, HCV infekcia môže byť vyliečená v priebehu niekoľkých týždňov, hoci lieky nie sú zatiaľ dostupné všade.

Ak chceme maximalizovať výhody liečby pre všetky tri infekcie, je dôležité, aby ľudia boli testovaní a diagnostikovaní hneď po infekcii, hneď ako je to možné – čo je hlavnou výzvou, pretože tieto infekcie majú zvyčajne dlhé asymptomatické fázy.

Odhalenie a testovanie osôb s rizikom infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírusom hepatitídy B (HBV) alebo vírusom hepatitídy C (HCV) je stále v Európe problémom verejného zdravia. Jeden z dvoch ľudí, ktorí v súčasnosti žijú s HIV, je diagnostikovaný neskorom štádiu infekcie a ešte väčšia časť odhadovaných 9 miliónov Európanov žijúcich s chronickou hepatitídou B alebo C si vôbec neuvedomuje, že sú infikovaní. S cieľom prerušiť existujúce prenosové reťazce a predchádzať ďalším infekciám musí sa Európa viac zamerať na bližšiu spoluprácu s citlivými skupinami obyvateľstva, aby lepšie odhalila osoby s nediagnostikovanými infekciami, a potom ich prepojila s príslušnými zdravotníckymi službami. Zvyšovanie pokrytia a využívania testov, najmä pre tých, ktorí sú najviac ohrození, je základným prvkom akejkoľvek stratégie na odstránenie HBV, HCV a HIV v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore.

Bližšie o vírusových ochoreniach hepatitídy a HIV

Závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A spočíva najmä v tom, že sa ľahko šíri a prechádza do epidémií. Vírusová hepatitída B patrí ochoreniam, ktoré môže spôsobovať vážne následky – chronickú hepatitídu, cirhózu pečene, hepatocelulárny karcinóm. Vírusová hepatitída C prechádza až v 80 % do chronickej formy, pri ktorej môže prísť k ťažkému poškodeniu pečene, až k jej úplnému zlyhaniu. (Zdroj: https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/virusove-hepatitidy)

Vírus HIV patrí do čeľade Retroviridae, do rodu Lentivirus. Vyskytuje sa v dvoch geneticky odlišných typoch označovaných ako HIV-1 a HIV-2. Oba vírusy sú patogénne iba pre človeka. U HIV-1 je známych viacero subtypov, označené sú v alfabetickom poradí. Majú prevažne epidemiologický a regionálny význam. Výskyt HIV-2 je geograficky obmedzený na západoafrické pobrežie, inde sa vyskytuje zriedkavo. Pandemický je typ HIV-1, ktorý je zároveň považovaný za pôvodcu globálnej pandémie HIV/AIDS. (Zdroj: https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/hiv-infekcia-v-sucasnosti)

S cieľom podporiť členské štáty v ich úsilí zlepšiť zisťovanie prípadov a prijatie testovacích programov do roku 2030 v rámci celosvetového úsilia o odstránenie vírusovej hepatitídy a HIV, ako ohrozenia verejného zdravia, poskytuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) tieto usmernenia založené na dôkazoch o integrovanom testovaní hepatitídy B (HBV), hepatitídy C (HCV) a HIV.

Cieľom tohto usmernenia (brožúrky) je poskytnúť krajinám EÚ/EHP rámec založený na dôkazoch, ktorý pomôže rozvíjať, zlepšiť, monitorovať a hodnotiť vnútroštátne alebo miestne usmernenia a programy testovania HBV, HCV a HIV.

Viac informácií nájdete v predkladanej publikácii: Public health guidance on HIV, hepatitis B and C testing in the EU/EEAAn integrated approach

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Public health guidance on HIV, hepatitis B and C testing in the EU/EEAAn integrated approach

 

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Šváby patria s viac ako 110 000 katalogizovanými vzorkami k najpočetnejším suchozemským fosíliám.
Zistite viac