Video: Sú počítačové hry len stratou času?


Video: Sú počítačové hry len stratou času?

Popri hrách určených na zábavu existuje aj rozsiahla oblasť takzvaných vážnych hier (anglicky serious game), v ktorej sa herné softvérové i hardvérové technológie využívajú na vzdelávacie, výskumné a ďalšie „vážne" účely.

Bežne si pod pojmom počítačové hry vybavíme hlavne „strieľačky“, ktorých výchovná či iná vzdelávacia hodnota je spravidla viac než otázna. Prednáška sa zaoberala špeciálnym typom takpovediac vážnej hry určenej na virtuálny výcvik príslušníkov bezpečnostných síl. V tejto súvislosti priblížila aj problematiku realistických simulácií ľudského správania, ktoré sú nutnou podmienkou na to, aby bola takzvaná výcviková hra využiteľná v praxi.

Kto je Marcel Kvassay

Ing. Marcel Kvassay je výskumným pracovníkom Ústavu informatiky SAV a externým doktorandom FIIT STU v Bratislave v odbore aplikovaná informatika. V rámci výskumných projektov ústavu pracoval na témach, ako sú kauzálna analýza, sémantické metódy a vyhľadávanie, multiagentové systémy a simulácie ľudského správania. Hlavnou oblasťou jeho výskumu je v súčasnosti kauzálna analýza simulačných modelov ľudského správania.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
VC 6/2020 železany
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Kritická končatinová ischémia je.závažné ochorenie spôsobujúce nedostatočné prekrvenie končatiny.
Zistite viac