Video: Radón v životnom prostredí - meranie, riziká a aplikácie

30. júl. 2019 • Fyzikálne vedy

Video: Radón v životnom prostredí  - meranie, riziká a aplikácie

V tejto vedeckej kaviarni sme sa venovali rádioaktívnemu plynu. Je všade okolo nás, napriek tomu sa o ňom hovorí len málo. Dozvedeli sme sa, ako a kde vzniká, aké má vlastnosti, prečo by sme sa mali pred ním chrániť, ako sa dostáva do našich obydlí a domov.

Radón je rádioaktívny plyn, ktorý je emanovaný z hornín a pôd. Má tendenciu sa hromadiť v uzatvorených priestoroch, ako sú bane, jaskyne a domy. Po rádioaktívnej premene radónu sú jeho produkty premeny rýchlo zachytené na aerosólových časticiach vyskytujúcich sa vo vzduchu. V ovzduší uzatvorených priestorov a tiež vo vonkajšej atmosfére vykazujú koncentrácie radónu denné a sezónne variácie. Hlavným zdrojom radónu v domoch je jeho prísun z pôdy. Koncentrácie radónu v domoch sú ovplyvňované ich konštrukciou a ventiláciou.

V prednáške nám náš hosť vysvetlil, ako sa správa v domoch, jaskyniach, vo vode i vo vonkajšej atmosfére a ako sa dá merať. Nedávne štúdie ukázali, že radón zapríčiňuje výskyt rakoviny pľúc. Riziko vzniku rakoviny vzrastá úmerne s rastom radónovej expozície. Radón je dokonca Svetovou zdravotníckou organizáciou po fajčení považovaný za druhú príčinu vzniku rakoviny pľúc. Na druhej strane je radón široko využívaný v environmentálnych štúdiách ako stopovač rôznych prírodných procesov. V prednáške sme predstavili ďalšie konkrétne aplikácie radónu v environmentálnych štúdiách a objasnili, čo je radónový potenciál pôd a na čo sa využíva. Na záver sme si povedali, čo je národný akčný radónový plán a na čo bude slúžiť.

Kto je Karol Holý

Doc. RNDr. Karol Holý, CSc. je vedec, pedagóg a jadrový fyzik z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na výskum správania sa radónu v rôznych prostrediach. Zaujíma sa aj o využitie rádionuklidov ako stopovačov prírodných procesov. Je zakladateľom radónovej školy na Slovensku.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
VC 6/2020 železany
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
V druhej polovici 18. storočia odchádza feudalizmus do priepasti dejín.
Zistite viac