Video: Peľ v hodnotení kvality životného prostredia

11. máj. 2017 • Prírodné vedy

Video: Peľ v hodnotení kvality životného prostredia

Z peľu vieme zistiť, ako vyzeral život u nás v minulosti. Na základe starých herbárov rastlín, ktoré sa dnes nachádzajú v archívoch a múzeách, poznáme fakty o zdraví nášho prostredia pred 100 rokmi. Dokážeme porovnať, aké bolo pred 50 rokmi a aké je teraz. Peľ nám na to dáva odpoveď.

O peli z pohľadu hodnotenia kvality životného prostredia nám vo Vedeckej kaviarni porozprával prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. V prednáške vysvetlil problematiku obnovujúcich sa a prispôsobujúcich sa mechanizmov rastlín i adaptácie na zmeny životného prostredia. Objasnil vytvorenie testu určenia ekogenotoxicity – environmentálnej mutagenézy s využitím druhov divorastúcej flóry. Prezentoval aj svoju metódu retrospektívneho monitoringu ekogenotoxicity na rastlinách na Slovensku za posledných sto rokov, ktorá umožňuje odhaliť a určovať významné zmeny v životnom prostredí už na základe využitia starých herbárových položiek. Na záver prednášky priblížil aj súčasný stav ekogenotoxicity, resp. kvality životného prostredia v jednotlivých priemyslových a mestských aglomeráciách, ktorým sa venoval vo svojom výskume.

Kto je Karol Mičieta

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pôsobí ako rektor Univerzity Komenského v Bratislave a vedúci Katedry botaniky na Prírodovedeckej fakulte UK.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Asteroidy (planétky) a kométy sú miliardy malých telies, ktoré sa nestali súčasťou planét.
Zistite viac