Video: Odpad ako zisk

25. feb. 2018 • Strojárstvo

Video: Odpad ako zisk

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa chceme zbaviť, resp. sa jej v súlade so zákonom musíme zbaviť. A tak sa odpadu, v zmysle zákona, najčastejšie zbavujeme pre nás tou najjednoduchšou cestou, vyhadzujeme ho na skládky. Odpad ale môže byť významným zdrojom surovín alebo energie.

Náš hosť sa vo svojej prednáške venoval najmä technológiám briketovania a peletovania. Priblížil nám niektoré zo svojich nových progresívnych strojov a zariadení, za ktoré získal ako vynálezca približne 50 patentov a úžitkových vzorov.

Zhodnocovanie organických odpadov vhodnými technológiami je cesta ako na jednej strane šetríme životné prostredie, na strane druhej môžeme získať tepelnú alebo elektrickú energiu. Jednou z týchto technológií je úprava a zhutňovanie organických odpadov do tuhých ušľachtilých biopalív, brikiet alebo peliet. Briketovanie a peletovanie sú progresívne technológie umožňujúce transformovať odpad do stavu a tvaru vhodného na zakonzervovanie, skladovanie, dopravu a optimálne spaľovanie. Z biomasy, fytomasy, kalov či ďalších organických odpadov takto vieme získať produkt, z ktorého dokážeme získať potrebnú energiu.

Kto je Ľubomír Šooš

Vedec, strojár ­- konštruktér i uznávaný odborník v oblasti výskumu a vývoja progresívnych technológií zhodnocovania odpadu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. pôsobí ako dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa profesionálne venuje najmä výskumu a vývoju konštrukčných častí a uzlov strojov, ako aj technologických liniek určených na zhodnocovanie odpadov.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Chémia je prírodná veda, ktorá sa zaoberá štúdiom zloženia látok, ich vlastností a interakcií.
Zistite viac