Video: Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie

11. máj. 2017 • Psychologické vedy

Video: Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie

Každý z nás sa už v živote stretol s nejakým prejavom agresívneho správania. Odborníci dokonca tvrdia, že agresivita ako jedna z ľudských vlastností drieme v každom z nás. Záleží len od istých okolností, kedy sa stávame agresívnymi.

Agresológia je interdisciplinárne vedné odvetvie. Agresivitu ako formu násilia skúmajú vedy právne, biologické i humanitné. O agresii či agresivite, ktorá sa prejavuje v extrémnych formách pri páchaní trestných činov, sme hovorili v januárovej Vedeckej kaviarni.

Kto je Anton Heretik

Klinický a forenzný psychológ, psychoterapeut a psychiater prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. je uznávaný súdny znalec, ktorý pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas 35 rokov praxe analyzoval a posudzoval agresivitu stoviek páchateľov tých najzávažnejších zločinov.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
TVT2020 prihlasovanie
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Jedným z hlavných dôvodov zlyhania liečby onkologických pacientov je vznik rezistencie.
Zistite viac