VIDEO: Dokážeme zastaviť klimatickú zmenu a zároveň si udržať komfort?


VIDEO: Dokážeme zastaviť klimatickú zmenu a zároveň si udržať komfort?

Zastavenie klimatickej zmeny je pre nás kľúčové, sme však bezradní. V online prednáške v rámci cyklu Vedecká cukráreň hovorí inžinier František Simančík o tom, aké praktické riešenia máme k dispozícii a či máme šancu uspieť.  

„Dnes nebudeme hovoriť o klimatickej zmene z pohľadu klimatológa či sociológa. Keďže som inžinier, pozrieme sa na ňu z pohľadu inžiniera a technika,“ hovorí v úvode prednášky inžinier František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Dodáva, že cieľom jeho prednášky je pozrieť sa na riešenia klimatickej krízy realisticky a priniesť uchopiteľné a konkrétne návrhy.

Klimatické zmeny spôsobujú vrásky všetkým a internet sa prelamuje pod ťarchou návodov na „zelený a trvalo udržateľný“ životný štýl. Prednáška inžiniera Šimančíka však prináša trocha iný pohľad na túto problematiku. Jedným z princípov, ktoré podľa neho môžu pomôcť, je napríklad výzva „okamžite prestať s procesmi, ktoré nie sú dôležité a potrebné pre život“. O čo ide, sa dozviete, keď si vypočujete jeho prednášku.

Dr. Ing. František Simančík je odborník na neželezné kovy, kompozity a technológie ich výroby i spracovania. Ako hlavný koordinátor viedol množstvo výskumných projektov, koordinoval 5 projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ich výsledkom je Centrum excelentnosti pre výskum kompozitov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie v Bratislave (CEKOMAT) a Inovačné centrum pre ľahké kovy a kompozity (Inoval) v Žiari nad Hronom, ktoré doteraz vedie. V súčasnosti pôsobí ako člen Predsedníctva SAV a vedúci aplikačného centra Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa momentálne prednášky vedcov konajú bez publika.

 

(TL)
Zdroj: CVTI SR

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
VC 6/2020 železany
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Vo „vážnych“ hrách sa herné technológie využívajú na osvojenie si nových poznatkov a zručností.
Zistite viac