Video: Depresia – epidémia 21. storočia

25. okt. 2019 • Psychologické vedy

Video: Depresia – epidémia 21. storočia

Je depresia vážnym ochorením duše a tela alebo je len dôsledkom nášho životného štýlu? Odborníci varujú, že do roku 2030 bude depresia najčastejším a najrozšírenejším ochorením spomedzi všetkých psychických porúch. Na depresiu sme sa pozreli z pohľadu klinického psychológa a psychiatra, z pohľadu výskumu aj klinickej praxe.

Depresia je jednou z najčastejších príčin invalidity vo vyspelom svete. Pacientom sa často zvykne opakovane vracať a chronifikovať, čo situáciu ešte zhoršuje. Pozorované symptómy depresie nie sú len smutná nálada, ale aj neschopnosť tešiť sa (tzv. anhedónia) a rôzne telesné symptómy. Práve táto extrémna rôznorodosť prejavov depresie komplikuje jej diagnostiku i liečbu. Spomínané suché konštatovania nevystihujú trápenie, ktoré prináša nielen človeku s depresiou, ale často aj jeho okoliu. Okrem dobre merateľných ekonomických následkov prináša depresia často dlhodobo zhoršenú úroveň kvality života. Dobrou správou je to, že v posledných tridsiatich rokoch sa dosiahli významné pokroky v efektívnej liečbe tejto poruchy, najmä v oblasti farmakologickej liečby tzv. antidepresívami.

Kto sú Anton Heretik a Ján Pečeňák

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. je klinický psychológ z Katedry psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., CSc. je psychiater, prednosta Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň 10/2020
Veda v CENTRE 10/2020
sutaz FB TVT 2020
Noc výskumníkov 2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Do roku 867 bolo možné slúžiť bohoslužby len v troch jazykoch: latinčine, gréčtine a hebrejčine.
Zistite viac