Video: Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie

03. jún. 2019 • Lekárske vedy

Video: Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie

Mikroorganizmy osídľujúce tráviaci trakt zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri udržaní nášho zdravia. Podieľajú sa na regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu, prispievajú k optimálnemu vývoju imunitného systému, posilňujú obranyschopnosť organizmu. Ako si udržať zdravú črevnú mikroflóru, ktorá je často narušená nesprávnou výživou, stresom a užívaním antibiotík?

Nazreli sme do sveta probiotických mikroorganizmov a naturálnych bioaktívnych látok, ktoré dokážu ochrániť naše črevo a napomáhať tak prevencii, ako aj liečbe mnohých ochorení.

Negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia, predovšetkým nesprávna výživa a stres, spôsobujú zmeny zloženia črevnej mikrobioty a jej funkčnosti - črevnú dysbiózu, ktorá je spájaná s mnohými chronickými chorobami vrátane črevných zápalových chorôb, metabolického syndrómu, obezity, cukrovky, srdcovocievnych a nádorových chorôb, duševných porúch a neurodegeneratívnych chorôb. Výskum črevného mikrobiómu prináša neustále nové poznatky o možnostiach využitia modulácie črevnej mikrobioty v prevencii a terapii chorôb. V prednáške sme sa dozvedeli, čo je cielená modulácia črevného mikrobiómu a ako dokážeme účinne predchádzať chorobám využitím probiotických mikroorganizmov, naturálnych bioaktívnych látok a transplantácie črevných mikroorganizmov. Výsledky mnohých experimentov totiž ukazujú, že prostredníctvom ovplyvňovania zloženia a funkcií črevnej mikrobioty, môžeme pozitívne ovplyvniť celý náš organizmus.

Kto je Alojz Bomba

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. je prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je spoluzakladateľom jediného pracoviska svojho druhu na Slovensku – laboratória gnotobiológie. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zaoberá objasnením úlohy črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a štúdiom možností ich prevencie i terapie využitím cielenej modulácie črevnej mikrobioty.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Súvisiace:

Hore
Quark_2020
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
VC 6/2020 železany
Vedecká cukráreň video
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Ohorky, ktoré vznikajú po vyfajčení cigariet sa rozkladajú štyri až dvanásť rokov.
Zistite viac