Video: Antibiotiká verzus prírodné antimikrobiálne látky


Video: Antibiotiká verzus prírodné antimikrobiálne látky

Rezistencia na antibiotiká vzniká ako dôsledok nesprávnej a nadmernej konzumácie antibiotík. Látky rastlinného pôvodu predstavujú preto do budúcna nový zdroj prípravkov, ktoré možno využiť v prevencii a terapii rôznych ochorení ako alternatívu doteraz používaných antibiotík.

K nesprávnym spôsobom užívania antibiotík patrí napríklad skracovanie dĺžky liečby či nedodržiavanie dávkovania. Citlivé baktérie v organizme účinok antibiotík takpovediac usmrtí, rezistentné baktérie sa, naopak, aj napriek podávaniu antibiotík budú naďalej množiť. Tieto baktérie oslabujú nielen organizmus pacienta, ale môžu sa šíriť a spôsobovať infekcie u druhých ľudí. Látky rastlinného pôvodu sa vyznačujú mnohými prospešnými vlastnosťami, z ktorých významné sú antibakteriálne, antivírusové, antioxidačné a mnohé ďalšie. Ich výhodou je naturálny pôvod. Pri ich užívaní nehrozí nebezpečenstvo ohrozenia vedľajšími nežiaducimi účinkami ani riziko znečistenia životného prostredia.

Kto je Miroslava Kačániová

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jej vedeckovýskumná činnosť sa zameriava na mikrobiologickú analýzu potravín, na vplyv biologicky účinných látok a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na tráviacu sústavu zvierat v in vivo a in vitro podmienkach.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. 

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Alzheimerovu chorobu objavili v roku 1906 a pojem sa po prvý raz objavil v literatúre v roku 1910.
Zistite viac