RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD.

3 apríla, 2023

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD., vyštudoval odbor anorganická chémia na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorát získal na Marquette University v americkom štáte Wisconsin, kde sa vo výskume zameriaval na vývoj materiálov na konverziu a uskladnenie slnečnej energie. Po ukončení doktorandského štúdia bol postdoktorandským výskumníkom na University of North Carolina at Chapel Hill v Severnej Karolíne, kde sa pod vedením prof. Thomasa J. Meyera venoval štúdiu prenosu elektrónov a vývoju materiálov s využitím vo fotokatalýze a fotovoltike. Šestnásť rokov pracoval v Národnom laboratóriu v Los Alamos (LANL) v americkom štáte Nové Mexiko. Bol vedúcim mnohých medzinárodných výskumných tímov, zástupcom riaditeľa LANL Centra pre pokročilú solárnu fotofyziku a členom Rady vedenia LANL pre energetickú bezpečnosť. V roku 2019 bol cez medzinárodné výberové konanie zvolený do pozície ERA Chair a vedúceho novozriadeného Laboratória pokročilých materiálov na Univerzite Komenského v Bratislave. Je spoluautorom 58 odborných publikácií v prestížnych periodikách vrátane Nature, Nature Communications, Proceedings of the National Academy of Sciences a ďalších, ktoré boli doteraz citované viac než 3 900-krát. Je tiež spoluvynálezcom piatich patentov udelených v USA. Svoje výskumné výsledky prezentoval na desiatkach konferencií a pozvaných prednášok na univerzitách v USA a Európe.