Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

17 augusta, 2023

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., je významný klinický a forenzný psychológ, psychoterapeut a psychiater. Pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednáša poslucháčom psychológie a práva i ďalších pomáhajúcich profesií.

Anton Heretik (1950) pochádza z Bratislavy. Psychológiu študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1973 pracoval ako psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Od roku 1985 pracuje na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1993 – 1999 bol vedúcim Katedry psychológie. V súčasnosti pôsobí ako profesor klinickej a forenznej psychológie. Je spoluzakladateľom Ligy za duševné zdravie, členom výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS, bol predsedom výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Publikoval vyše 200 vedeckých štúdií z oblasti psychopatológie, psychoterapie a forenznej psychológie. Ako súdny znalec z odboru psychológia sa venuje najmä posudzovaniu páchateľov závažnej násilnej kriminality.