Prof. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

12 decembra, 2022

Prof. MVDr. Norbert Žilka, DrSc., je riaditeľom Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave a zároveň je vedeckým riaditeľom biotechnologickej firmy AXON Neuroscience R&D Services SE. Podieľal sa na vývoji prvej vakcíny proti proteínu tau, ktorá je určená na liečbu Alzheimerovej choroby. Viac ako 20 rokov sa venuje výskumu interakcie medzi imunitným systémom a ľudským mozgom. Participuje tiež na vývoji vakcín a terapeutických protilátok pre Alzheimerovu chorobu a ochorenie COVID-19.